مجله اخلاق پزشکی

با توجه به اینکه اخلاق پزشکی یک علم بین رشته ای است، دامنه آن شامل اخلاق پزشکی، اخلاق پرستاری، اخلاق در مامایی و سلامت باروری، فلسفه اخلاق، اخلاق حرفه‌اي، آموزش اخلاق، اخلاق سازمانی، اخلاق در سلامت عمومی و سياست‌گذاري سلامت، آموزش اخلاق، اخلاق و ژنتیک و اخلاق و حقوق حیوانات می باشد. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله اخلاق پزشکی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.


تصویر صفحه خانگی مجله

Visits:44218دوره 13, شماره 44 (1398): مجله اخلاق پزشکی

فهرست مطالب

صدیقه عربی, بی‌بی اقدس اصغری
PDF
1-4

مقاله پژوهشی/ اصیل

هادی سلیمی, سپیده بشیرگنبدی, موسی جاودان, کبری حاجی علیزاده, مرضیه صادقیان
PDF
1-11
زهرا کریمی, حمیدرضا پیکری
PDF
1-10
دکترشیما طباطباییTabatabai, دکتر ناصر سیم فروش, دکتر محمود عباسی
sakineh behboodi, mahmoud abbasi, mahnaz akbari kamrani, ملیحه فرید, forouzan akrami
کورش دل پسند, سعید نظری توکلی, حمید محمدی کجیدی
PDF
1-12
فریبا کیانی, طیبه رحیمی پردنجانی, علی محمدزاده ابراهیمی
PDF
1-15
مینا وصال
PDF
1-19
مهری صانعی, فرشید خسروپور, عباس بهنام‌پور
PDF
1-16