تهران- خیابان ولیعصر- روبروی توانیر- بن بست شمس- پلاک 8- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی- طبقه اول- (ساعت پاسخگویی مجله: ساعت 14 الی 14:30 می باشد).


تماس با سردبیر

دکتر محمود عباسی- سردبیر
مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
تلفن 00982188781036

تماس با پشتیبانی

مرجان آقانوه‌سی- مدیر اجرایی، دبیرخانه مجله
تلفن 00982188781036