تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به توانیر، کوچه شمس، پلاک 8، طبقه اول، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
8, First floor, Shams Dead End, Valiasr Street, Tehran, IRAN

تماس با سردبیر

دکتر فریبا برهانی - Prof. Fariba Borhani
سردبیر
استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تلفن 982188781036+

تماس با پشتیبانی

مرجان آقانوه سی - Marjan Aghanavesi (MSc)
تلفن 982188781036+