• 1- چارچوب موضوعی مجله اخلاق پزشکی چیست؟

این مجله همه حوزه های اخلاق پزشکی را در برمی­ گیرد و مقالات داوری شده در ارتباط با جنبه های مختلف اخلاق زیست پزشکی شامل تحقیقات زیست پزشکی، عملکرد بالینی، سیستم خدمات سلامت، مدیریت و سیاستگذاری سلامت، فن آوری های زیست پزشکی و همچنین آموزش پزشکی و موضوعات فلسفی اخلاق پزشکی را به چاپ می­ رساند.

  • 2- چه نوع مقالاتی را می توان برای مجله اخلاق پزشکی ارسال نمود؟

مقالات مروری(روایتی و مرور سیستماتیک، متا آنالیز و فراترکیب)، مقالات اصیل پژوهشی، مقالات مورد  و نامه به سر دبیر را می توان به این مجله ارسال نمود.

  • 3- آیا هزینه ای برای چاپ مقاله دریافت می گردد؟

چاپ مقاله در مجله اخلاق پزشکی رایگان است.

  • 4- مجله اخلاق پزشکی در کدام پایگاهها نمایه شده است؟

این مجله در پایگاههای ISC, SID, Google Scholar, Magiran , Noormags نمایه شده است.

  • 5- نام کاربری و رمز عبور ورود به مجله را فراموش کرده ام چه اقدامی باید انجام دهم؟

با جناب آقای عرفان منش از طریق شماره تلفن 26758617 - 26758617- 021 تماس بگیرید تا شما را راهنمایی نمایند.

  • 6- به مقاله من عدم پذیرش داده اند آیا مجددا می توانم آن را به مجله ارسال کنم؟

در صورتی که مقاله ای پذیرفته نشود، دوباره نمی توانید آن را ارسال نمایید.