نویسنده باید تمام اصول اخلاقی در زمینه چاپ و نشر مقاله را بداند و به رعایت کامل این اصول متعهد باشد. امروزه اصول اخلاقی و منشور اخلاق در توسعه و تولید محصولات علمی به مدد متخصصان اخلاق در پژوهش به خوبی توسعه یافته و اصولی تعریف شده محسوب می شوند؛  بدیهی است در صورت عدم پایبندی نویسنده و نویسندگان محترم، مجله اخلاق پزشکی انجام هرگونه اقدام حقوقی ملی و بین المللی لازم را حق خود می داند. ارسال مقاله توسط نویسنده به منزله اطلاع کامل، تایید و تبعیت از اصول اخلاقی انتشار مقاله می باشد. نویسنده و افراد  فعال در مجله شامل سردبیر، اعضای هیأت تحریریه، مدیرداخلی، ویراستار و ناشر ضروری است قوانین و منشور اخلاقی مجله را پذیرفته باشند. منشور و اصول اخلاقی در کمیته اخلاق در انتشارات (Cope)، راهنمای نویسندگان و عوامل فعال در مجله است. بدیهی است با متخلفان براساس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی برخورد خواهد شد.

 • مقالات ارسالی باید در زمینه تخصصی مجله و محصول کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
 • مقالات یا بخشی از آن به هیچ وجهی نباید در مجله‌ای داخلی یا خارجی به طور هم ‌زمان در جریان داوری و یا چاپ باشد.
 • مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.
 • مجله در رد یا قبول، ویرایش، خلاصه کردن یا اصلاح مقاله های دریافتی مختار است. بدیهی است اصلاح و خلاصه کردن مطالب با نظر نویسندگان انجام می شود.
 • مسؤلیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان می باشد و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.
 • اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و نشریه هیچگونه مسؤلیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 • در صورت استفاده از مطالب دیگران، منبع مورد نظر با شماره و اطلاعات کامل منبع مذکور ارجاع داده شود.
 • مقالات ارسالی نباید در هیچ نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد.
 • مقاله تالیف شده تا زمان انتشار به عنوان امانت نزد دفتر مجله خواهد بود.

تصمیم‌گیری‌های نشر و چاپ

قوانین حق تکثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی توسط مجله رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ است.

تصمیم‌گیری منصفانه درباره مقالات

تصمیم گیری درباره مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام خواهد شد.

محرمانه بودن اطلاعات

اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر و معاون سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی نشریه و سایر عوامل فعال مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت می شود.

وظایف نویسندگان

 • ارائه مقالات علمی و استاندارد:

نویسندگان مکلّفند مقالات را به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجلات آماده کنند. روش به کار رفته در مقاله با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، نژادی و مذهبی و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود.

 • ارائه داده های خام در صورت نیاز:

از نویسنده ممکن است خواسته شود در صورت نیاز داده های خام، مصاحبه ‌ها و یا پرسشنامه ها و سایر ابزار بکار رفته در تحقیق را ارائه و معرفی نماید. دسترسی عمومی به این اطلاعات (سازگار با بیانیه ALPSP –STM) به بهبود کار مقالات کمک می نماید.

 • اصالت مقاله ارائه شده:

مقالات ارائه شده توسط نویسندگان می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

 • عدم انتشار همزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرش و چاپ شده:

ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات بر خلاف قوانین و موازین اخلاقی است.

 • ذکر ارجاع‌دهی مناسب:

ارجاع دهی شامل ذکر کلیه کتاب ها، نشریات و پایگاه های اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در کتاب نامه است.

 • ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط:

فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند. همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند؛

هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق هر نویسنده، متوجه انسان ها و یا سایر موجودات می شود، می بایست به وضوح در مقاله ذکر شده باشد.

 • ذکر پشتیبان‌های مالی:

نویسندگان می بایست کلیه پشتیبان های مالی مقاله خود را  نیز معرفی نمایند.

 • اعلام وجود خطاهای اساسی در مقالات:

نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

اظهار و تایید ارسال مقاله

ارسال مقاله به سیستم، نشان دهنده آن است که نویسنده اذعان می دارد مقاله در هیچ مرجع دیگری انتشار نیافته است (مگر بخشی از پایان نامه و یا چکیده در نهادهای دانشگاهی).

همچنین تمامی نویسندگان از چاپ و جایگاهشان در مقاله مطلع و رضایتمند می باشند. همچنین ارسال مقاله به منزله آن است که موسسه و یا پشتیبان مالی و یا مکانیِ تحقیق رضایت خود را از انتشار تحقیق به نویسنده مسئول اعلام داشته است. همچنین نویسنده متعهد می شود که در حین فرآیند بررسی و یا قبول مقاله، این مقاله و یا مقاله ای با نتایج مشابه به زبان فارسی و یا انگلیسی و یا هر زبان دیگری را به هیچ مرجع انتشار دیگری ارسال نمی دارد. در غیر اینصورت نشریه هرگونه حق شکایت را برای خود محفوظ می دارد. نویسنده می بایست متعهد باشد که هیچ منبع و یا مطلبی و یا داده ای را بدون ارائه و ذکر منبع در مقاله قرار نداده است.