پیش چاپ (َpre print) مقاله ای است که قبل و یا همزمان با ارسال مقاله و یا قبل از انجام داوری و پذیرش در یک مجله از طریق سرورهای شناخته شده پیش چاپ در دسترس عموم قرار می گیرد. مجله اخلاق پزشکی به نویسندگان مقالاتی که قبلا به صورت پیش چاپ در این سرورها منتشر شده اند اجازه ارسال مقاله را می دهد. مجاز بودن ارسال مقاله، تضمینی بر انجام فرایند داوری نمی باشد. اما منعکس کننده این موضوع است که پیش چاپ مقاله در سرورهای مربوطه، مانعی برای ارسال مقاله به مجله اخلاق پزشکی نمی باشد. اما نویسنده مسئول هنگام ارسال مقاله به این مجله، می بایست موضوع پیش چاپ مقاله را اطلاع دهد.

مجله اخلاق پزشکی مقالاتی را که قبلاً به عنوان پیش چاپ در دسترس قرار گرفته اند را در صورت داشتن شرایط اولیه جهت داوری ارسال می نماید. علاوه بر این، نویسندگان می ­توانند نسخه مقاله ارسالی به این مجله را در هر زمان به صورت پیش چاپ منتشر نمایند. اگر مقاله برای چاپ در مجله اخلاق پزشکی پذیرفته شود، نویسنده مسئول لازم است نسخه های پیش چاپ را با مقاله نهایی منتشر شده از طریق لینک (URL) مرتبط نمایند.

اگر مقاله پیش چاپ شده دارای  کد DOI باشد، ، مجله اخلاق پزشکی، به مقاله پذیرفته شده کد DOI جدید اختصاص می دهد و این کد را به کد پیش چاپ ارتباط (لینک) می ­دهد.