مجله اخلاق پزشکی، مجله ای است با دسترسی آزاد (open access) که مقالات علمی اصیل را پس از بررسی دقیق و پذیرش توسط داوران  تخصصی و حرفه ای مرتبط با موضوع پژوهش (peer-review) منتشر می کند. بلافاصله پس از انتشار، دسترسی آنلاین و دائمی به تمامی مقالات این مجله بدون نیاز به پرداخت هزینه ای برای عضویت و حتی بدون نیاز به ثبت نام در سایت مجله وجود دارد. مجوز CC BY-NC 4.0 (Creative Commons Attribution Non-commercial License 4.0) به شرایط و ضوابط انتشارات مقالات رسمیت بخشیده و بدیهی است تمام مقالات مجله اخلاق پزشکی نیز تحت ضوابط این مجوز منتشر می شود.