مجله اخلاق پزشکی

با توجه به اینکه اخلاق پزشکی یک علم بین رشته ای است، دامنه آن شامل اخلاق پزشکی، اخلاق پرستاری، اخلاق در مامایی و سلامت باروری، فلسفه اخلاق، اخلاق حرفه‌اي، آموزش اخلاق، اخلاق سازمانی، اخلاق در سلامت عمومی و سياست‌گذاري سلامت، آموزش اخلاق، اخلاق و ژنتیک و اخلاق و حقوق حیوانات می باشد. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله اخلاق پزشکی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.


تصویر صفحه خانگی مجله

Visits:49099دوره 14, شماره 45 (1399): مجله اخلاق پزشکی

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی/ اصیل

سمیه حسین‌پورنیازی, پروین میرمیران
PDF
1-12
علی خاجی
PDF
1-13
شهناز واحد بارنجی, صادق ملکی آوارسین
PDF
1-12
حسن عدالتخواه, سعید صادقیه اهری, معصومه آزادخانی, منصوره کریم‌اللهی
PDF
1-13
معصومه برخورداری‌ شریف‌آباد, محمود حکایتی, خدیجه نصیریانی
PDF
1-14