دوره 5, شماره 2 (1398)

تابستان

ISSUE XML

فهرست مطالب

سرمقاله

رشد معنوی در پژوهش‌های روان‌شناسی اسلامی PDF XML
محمّد فرهوش 1-5

مقاله پژوهشی

ساخت پرسش‌نامه‌ی بومی سنجش دین‌داری با رویکرد سلامت اجتماعی PDF XML
حسن شاهمیرزالو, حسن رفیعی, میرطاهر موسوی, غلامرضا قائد امینی هارونی, زهرا حسینی صفا 6-22
رابطه‌ی معنویت سازمانی با سلامت عمومی و استرس شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان PDF XML
رضا نوروزی کوهدشت, محمدجعفر مهدیان, مهناز پرموز, غلامرضا شهبازی مقدم 23-36
بررسی رابطه‌ی بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی با سلامت معنوی در مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی PDF XML
الناز صفار حمیدی, سپیده بشیرگنبدی, سیمین حسینیان 37-49
همبستگی بین نگرش‌های مذهبی و سلامت عمومی در دختران مقطع دبیرستان PDF XML
محسن رفیع خواه, دینا دشتی, زهرا نقی زاده, مهدی اسمعیلی صدرآبادی 50-59
ساخت و هنجاریابی پرسش‌نامه‌ی مثبت‌گرایی با رویکرد اسلامی-ایرانی در دانشجویان PDF XML
لیدا صباغ کرمانی, سیدمحمدحسین موسوی نسب 60-74