دوره 6, شماره 1 (1399)

بهار

Issue XML

فهرست مطالب

سرمقاله

آیا بین اخلاق و حقوق ارتباطی وجود دارد؟ PDF XML
محمدعلی امام هادی 1-4

مقاله پژوهشی

بررسی رابطۀ بین دلبستگی به خدا، دلبستگی به بزرگسالان و تاب‌آوری با خودشفقت‌ورزی و ذهن‌آگاهی در دانشجویان دانشگاه تهران در سال 1395 PDF XML
فاطمه نصرتی, علیرضا باتوانی, باقر غباری ‌‌بناب, محمدرضا مسجدسرایی 5-18
بررسی رابطۀ هوش معنوی و هوش هیجانی با عملکرد پرستاران زن بیمارستان‌های شهر تبریز در سال 1396 PDF XML
شهرام رنج‌دوست 19-35
بررسی اثربخشی آموزش مضرات الکل مبتنی بر آموزه‌های اسلامی در کاهش ولع مصرف آن و بازگشت در افراد با سابقۀ اعتیاد به الکل در انجمن الکلی‌های گمنام شهر تهران در سال 1396 PDF XML
وحیده نصر, نفیسه نصر, زینب ملک‌زاده, فاطمه ملک‌زاده مبارکی, مرضیه کرمخانی 36-46
رابطۀ التزام عملی به اعتقادات مذهبی و سرسختی روان‌شناختی با فرسودگی شغلی در معلمان مدارس استثنایی کودکان شهر کرمان در سال 1394 PDF XML
محمدرضا بابایی, معصومه السادات سجادی, قاسم عسکری زاده 47-59
الگوی‌ خودمهارگری جوان شیعه با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای PDF XML
محمد فرهوش, رضا ماستری فراهانی, محمد علی جمشیدی, معصومه شکری خوبستانی, سکینه قربانی 60-73
بررسی نقش میانجی‌گر شفقت به خود در رابطۀ بین آسیب‌پذیری روان‌شناختی و دلبستگی به خدا در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1395 PDF XML
مریم باقری‌پناه, متین گل‌افروز, هنگامه بلورساز مشهدی, مریم مؤیدی‌مهر, مریم خروشی 74-86
مقایسۀ اثربخشی سه روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان هیجان‌مدار و درمان تلفیقی بر بهزیستی معنوی خانواده‌های مراجعه‌کننده به مراکز مشاورۀ شهرستان ساری: مطالعۀ آزمایشی PDF XML
معصومه نعمتی, فریده دوکانه‌ای فرد, معصومه بهبودی 87-99
ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامۀ سنجش معنویت در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر سنندج در سال 1396 PDF XML
عطا شاکریان, یحیی معروفی, فائزه ناطقی 100-115
بررسی تأثیر آموزش آداب و مهارت‌های زندگی اسلامی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، سبک‌های هویتی و رشد اخلاقی دانش‌آموزان PDF XML
رضا نوروزی کوهدشت, محمدجعفر مهدیان, علی بابایی, کبری رئوفی, زینب رجب‌زاده, مرضیه کرمخانی 116-130

مقاله مروری

ایمنی و بهداشت مواد غذایی از منظر اسلام PDF XML
حامد بیگلری, عبداله درگاهی, یاسر وزیری, ریحانه ایوان‌بقا, مهسا حامی, محسن پورصادقیان 131-143
تغییر نگرش در زندگی به مثابۀ پیشگیری و درمان اندوه؛ بررسی دیدگاه کندی، رازی و ابن حزم PDF XML
عباس بخشنده‌بالی 144-152