لطفاً در صورت داشتن هرگونه  پیشنهاد یا انتقاد از طریق تلفن‌های «23872343-021 و 22439850-021» یا رایانامه‌های زیر اقدام نمایید.

Tavirani@sbmu.ac.ir

abdoljabari@sbmu.ac.ir

jrrh@sbmu.ac.ir