سؤالات متداول

1) مجلۀ پژوهش در دین و سلامت در کدام پایگاه‌های اطلاعاتی نمایه می‌شود؟

2) چه نوع مقالاتی را می‌توان به مجلۀ پژوهش در دین و سلامت ارسال کرد؟

3) مقالات خود را به چه زبان‌هایی می‌توانم ارسال کنم؟

4) چگونه مطالب سایت را جست‌وجو کنم؟

5) چگونه می‌توانم به مقالات مجلۀ پژوهش در دین و سلامت دسترسی داشته باشم؟

 6) فراوانی انتشار مجلۀ پژوهش در دین و سلامت چقدر است؟

7) نام کاربری و رمز عبور خود را فراموش کرده‌ام، چه کنم؟

8) چگونه می‌توانم یک مقاله ارسال کنم؟

9) پس از ارسال مقاله چه اتفاقی می‌افتد؟

10) هزینۀ ارسال و هزینۀ چاپ چقدر است؟

11) فرم‌های لازم که باید قبل از ارسال مقاله تهیه شود چیست؟

12) تضاد منافع چیست؟

13) چه نوع مقالاتی نیاز به کد اخلاق دارد؟

14) چگونه نسخۀ اصلاح‌شدۀ مقاله را ارسال کنم؟

15) اگر برای پاسخ‌دادن به نظرات داور به زمان بیشتری نیاز دارم، چه کاری باید انجام دهم؟

16) آیا باید به تک‌تک سؤالات داور پاسخ دهم؟

17) چه زمانی و چگونه می‌توانم گواهی مقالۀ خود را دریافت کنم؟

18) آیا می‌توان اصلاحاتی در مقالۀ منتشرشده انجام داد؟

19) چگونه می‌توانم از دلایل رد مقالۀ خود مطلع شوم؟

20) مقالۀ من رد شده است. آیا می‌توانم مقاله را دوباره ارسال کنم؟

21) آیا امکان پس‌گرفتن مقالۀ ارسال‌شده به مجله وجود دارد؟

22) چگونه با دفتر مجلۀ پژوهش در دین و سلامت تماس بگیرم؟

23) آیا می‌توانم داور مجلۀ پژوهش در دین و سلامت باشم؟

.....................................................................................................................................................................................

 

1) مجلۀ پژوهش در دین و سلامت در کدام پایگاه‌های اطلاعاتی نمایه می‌شود؟

مجلۀ پژوهش در دین و سلامت یک مجلۀ علمی-پژوهشی است که در حال حاضر در پایگاه‌های ذیل نمایه شده است: بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی؛ بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)؛ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)؛ پایگاه مرجع دانش (CIVILICA)؛ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)؛ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران (NLAI)؛ سامانۀ جامع رسانه‌های کشور (e-rasaneh)؛ مرجع مجلات علمی (JREF.i)؛ گوگل اسکولار «Google Scholar»؛ تی پی بین (Tpbin)؛ رود «Road»؛ Eurasian Scientific Journal Index ؛ International Scientific Indexing (ISI) ؛ Academia ؛ Academic Resources Index (Research Bib) ؛مندلی (Mendeley)؛  Issn Portal (the global indexing for continuing resources)؛ Directory of Open Access Journals (DOAJ)  ؛ Citefactor؛ library search (UC)

.............................................................................................................................................................................................................

2) چه نوع مقالاتی را می‌توان به مجلۀ پژوهش در دین و سلامت ارسال کرد؟

 

انواع مقالات مورد پذيرش اين مجله، عبارت است از:

 

1) سرمقاله يا سخن ويژه (Editorial): اين نوع مقاله دربارۀ مقالات تحقيقاتی اصيل چاپ‌شده در مجله، يا مطلب يا موضوعی ویژه، معمولاً به وسیلۀ سردبير يا هيئت تحريريه يا افراد مجرب و دست‌اندركار يك رشتۀ خاص تهيه می‌شود.

2) مقالۀ پژوهشی (Research Article): چنین مقالاتی، بيشترين تعداد مقالات اين مجله را تشكيل می‌دهد. نحوۀ نوشتن آنها در ادامۀ اين متن ذكر شده است.

3) مقالۀ مروری نظام‌مند (Systematic Review) و تحلیل داده (Meta Analysis): انتشار اين مقالات صرفاً با سفارش هیئت تحريريۀ مجله به افراد صاحب‌نظر امكان‌پذير است. مرور و تحليل داده‌ها، حداكثر در پنج صفحه و شامل چكيده، مقدمه، اصل مقاله؛ و تشكر و قدردانی است.

4) موردنگاری (Case Report): در چنين مقالاتی، نيازی به مدون‌بودن چكيدۀ مقاله نيست. تعداد كلمات تشكيل‌دهندۀ چكيدۀ مقاله، حداكثر 75 كلمه و شامل اطلاعاتی دربارۀ معرفی بيمار (يا روش جديد)، يافته‌ها و نتيجه‌گيری است. تعداد كلمات تشكيل‌دهندۀ متن، حداكثر 800 كلمه است. مقاله بايد دارای سه تا پنج واژۀ كليدی و حداكثر 10 منبع باشد. متن مقاله حاوی مقدمه، معرفی بيمار و بحث است.

5) نامه به سردبير (Letter to Editor): اين نوع مقاله اظهارنظر و نقد علمی دربارۀ يكی از مقالات آخرين شمارۀ مجله است كه حداكثر در 500 كلمه تهيه می‌شود و سه تا پنج منبع دارد. در صورتی كه نويسندۀ اول، تمايل به دادن پاسخ به نقد علمی داشته باشد، پاسخ ايشان، هم‌زمان با چاپ نقد مقاله، به چاپ خواهد رسيد.

6) گزارش كوتاه (Brief Communication): مشابه نامه به سردبير است كه دربارۀ گزارش مقدماتی يك پروژه، روش يا وسيلۀ جديد، معرفی يك مطالعۀ بهداشتی يا طبی به اختصار و يا مروری كوتاه نوشته می‌شود. این نوع حداكثر در سه صفحۀ A4 تهيه می‌شود و سه منبع دارد. تعداد نويسندگان نیز حداكثر سه نفر است.

7) نكتۀ بالينی (Clinical Note): در دو صفحه به معرفی نكاتی می‌پردازد كه به‌صورت معمول اتفاق نمی‌افتند و در آن عقيده و نظر، تجربه يا مشاهدات فرد ذكر می‌شود.

..................................................................................................................................................................................................................................

2) مقالات خود را به چه زبان‌هایی می‌توانم ارسال کنم؟

مجلۀ پژوهش در دین و سلامت مقالات را با متن كامل فارسی به‌همراه چكيده‌های فارسی، انگليسی و عربی به چاپ می‌رساند.

.................................................................................................................................................................................................................................

4) چگونه مطالب سایت را جست‌وجو کنم؟

در صفحۀ اصلی مجله، در مستطیل سمت چپ عبارت مورد نظر را وارد و روی علامت جست‌وجو (ذره‌بین) کلیک کنید.

..................................................................................................................................................................................................................................

5) چگونه می‌توانم به مقالات مجلۀ پژوهش در دین و سلامت دسترسی داشته باشم؟

در صفحۀ اصلی مجله، تب شماره‌های مجله، مقالات شمارۀ جاری و مقالات شماره‌های قبلی و آتی مجله قابل مشاهده است. با رفتن به دورۀ مورد نظر و کلیک روی آن می‌توانیدPdf  مورد نظر خود را دانلود کنید.

  https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/issue/archive

...............................................................................................................................................................................................................................

 6) فراوانی انتشار مجلۀ پژوهش در دین و سلامت چقدر است؟

مجلۀ «پژوهش در دین و سلامت» به‌صورت فصلنامه منتشر می‌شود.

................................................................................................................................................................................................................................

7) نام کاربری و رمز عبور خود را فراموش کرده‌ام، چه کنم؟

از طریق لینک https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/login/lostPassword رمز عبور خود را بازنشانی کنید.

...............................................................................................................................................................................................................................

8) چگونه می‌توانم یک مقاله ارسال کنم؟

در صفحۀ اصلی مقاله، از تب راهنمای نویسندگان، کشوی روش‌های ارسال مقاله به دفتر نشریه را باز و یکی از روش‌های ارسال مقاله را انتخاب نمایید.  https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/Methods_of_Submission

............................................................................................................................................................................................................................

9) پس از ارسال مقاله چه اتفاقی می‌افتد؟

دفتر مجله پس از دريافت مقاله، اعلام وصول مقاله را به همراه شمارۀ ثبت آن اعلام خواهد نمود. پس از ارزيابی‌های اوليه، مقاله برای داوران مجله ارسال خواهد شد. پس از اتخاذ رأی نهايی و تأييد، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت و موضوع از طریق ایمیل به اطلاع نويسندۀ مسئول مكاتبات خواهد رسيد.

..........................................................................................................................................................................................................................

10) هزینۀ ارسال و هزینۀ چاپ چقدر است؟

نشریۀ «پژوهش در دین و سلامت»  مبلغ 10,000,000 ریال (5,000,000 ریال بعد از تأیید اولیه و برای ارسال به داوری و 5,000,000 ریال بعد از تأیید نهایی مقاله و برای چاپ) بابت هر مقاله دریافت می‌کند. یادآوری این نکته لازم است که دفتر مجله برای سابمیت مقاله، هزینه‌ای دریافت نمی‌کند.

.........................................................................................................................................................................................................................

11) فرم‌های لازم که باید قبل از ارسال مقاله تهیه شود چیست؟

در صفحۀ اصلی مقاله، تب فرم‌ها، دو فرم اظهارنامه و نوآوری مقاله مشاده می‌شود که لازم است نویسندگان قبل از بارگزاری مقاله در سایت، آنها را تکمیل و به ایمیل مجله ارسال نمایند.

........................................................................................................................................................................................................................

12) تضاد منافع چیست؟

ممکن است نتایج پژوهش‌های یک پژوهشگر به‌گونه‌ای باشد که به وی سود اقتصادی برساند. اگر نویسنده دارای جایگاه یا شرایط خاصی باشد که این جایگاه یا شرایط با پژوهش و نتایج آن رابطه‌ داشته باشد، این رابطه باید کاملاً شفاف‌سازی شود تا مخاطبان تصمیم‌گیری دقیق‌تری دربارۀ پژوهش و نتایج آن داشته باشند. مهم‌ترین کارکرد بخش تضاد منافع (که از آن در فارسی با عنوان تضاد علائق یا برخورد منافع هم یاد می‌شود) دقیقاً اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازیِ همین رابطۀ خاص نویسنده با پژوهش و نتایج آن است (1). اگر مشخص شود که نویسندگان و پژوهشگران منافعی در پژوهش داشته‌اند و آن را مخفی کرده‌اند، تخلفی اخلاقی و احتمالاً حقوقی رخ داده است (2).

به‌طورکلی پژوهشگر در دو حالت زیر دچار تضاد منافع می‌شود:

1) ارتباط با شخص یا سازمانی که یکی از اهداف یا اقدامات پژوهش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

2) وجود منابع و حامیان مالی که در هر یک از مراحل طراحی، جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر داده و انتشار نقش داشته‌اند (3).

کمیتۀ اخلاق انتشار (COPE) هم دربارۀ تضاد منافع رهنمودهایی دارد. تضاد منافع ممکن است شخصی، تجاری، سیاسی، دانشگاهی یا اقتصادی باشد و کوپ با ریزبینی نشان می‌دهد که تضاد منافع در حوزۀ پژوهش تنها محدود به نویسندگان مقالات نیست و متخصصان دیگری هم در حوزۀ پژوهش وجود دارند که ملزم به رعایت موارد تضاد منافع هستند:

نویسندگان

نویسندگان در طی روند تأیید و داوری مقاله باید با سردبیر در ارتباط باشند و ملاحظات مختلف مرتبط با پژوهش مانند حمایت مالی را به اطلاع دفتر مجله برسانند.

داوران

اگر مقاله‌ای همراه با نام نویسندگانش برای یک داور ارسال شد و نویسندگان از همکاران و آشنایان داور باشند، در این صورت وظیفۀ داور است که این موضوع را به اطلاع دفتر مجله برساند. در مواردی ممکن است برحسب اتفاق مقاله‌ای از دانشجوی داور به‌صورت بدون نام برای او ارسال شود و داور با خواندن محتوا متوجه این مطلب شود، در چنین مواردی داور باید این موضوع را به اطلاع سردبیر و دفتر مجله برساند. البته این افشای حقیقت به این معنا نیست که داور به‌طور حتم مرتکب تضاد منافع می‌شود و داوری‌اش فاقد صلاحیت و دقت لازم است بلکه اخلاق حکم می‌کند که سردبیر و دفتر مجله از این قضیه باخبر باشد (منبع).

...............................................................................................................................................................................................................................

13) چه نوع مقالاتی نیاز به کد اخلاق دارد؟

در پایان‌نامه‌ها و همچنین در صورتی كه مقاله حاصل اجرای طرح تحقيقاتی مصوب باشد ضروری است شمارۀ طرح تحقيقاتی و همچنین کد اخلاق مقالات ذکر شود. در مقالات مروری، نامه به سردبیر و تحلیل داده نیازی به ذکر کد اخلاق نیست.

..............................................................................................................................................................................................................................

14) چگونه نسخۀ اصلاح‌شدۀ مقاله را ارسال کنم؟

لازم است مقالۀ اصلاح‌شده از طریق کارتابل مقاله در تارنمای مجله بارگزاری گردد. در صورت وجود هر نوع مشکل می‌توانید مقالۀ اصلاح‌شده را به ایمیل مجله ارسال کنید.

...................................................................................................................................................................................................................................

15) اگر برای پاسخ‌دادن به نظرات داور به زمان بیشتری نیاز دارم، چه کاری باید انجام دهم؟

نویسندگان مقاله در صورت نیاز به زمان بیشتر برای پاسخ به سؤالات و کامنت‌های داوران، درخواست خود را جهت اصلاح مقاله از طریق کارتابل مقاله یا ایمیل مجله قبل از پایان زمان مقرر ارسال نمایند تا در هیئت اجرایی مجله بررسی و دربارۀ آن تصمیم‌گیری شود.

.....................................................................................................................................................................................................................................

16) آیا باید به تک‌تک سؤالات داور پاسخ دهم؟

نویسندگان باید در حد امکان به همۀ سؤالات داوران پاسخ دهند و اگر دربارۀ کامنتی نظر متفاوت با داور دارند می‌توانند توضیحات خود را دربارۀ آن سؤال ارائه دهند تا در هیئت تحریریه بررسی شود.

.............................................................................................................................................................................................................................

17) چه زمانی و چگونه می‌توانم گواهی مقالۀ خود را دریافت کنم؟

پس از اتمام فرایند داوری و اعلام داوران مبنی بر پذیرش مقاله و همچنین تأیید سردبیر، موارد درخواستی برای چاپ مقاله در قالب ایمیل به‌منظور تکمیل پروندۀ مقاله، به نویسندۀ مسئول ارسال می‌شود. پس از دریافت اطلاعات تکمیلی، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت و گواهی پذیرش مقاله نیز طبق اظهارنامۀ ارسالی نویسندگان، صادر و به نویسندۀ مسئول مقاله ارسال خواهد شد.

..........................................................................................................................................................................................................................

18) آیا می‌توان اصلاحاتی در مقالۀ منتشرشده انجام داد؟

به دلیل اینکه داوران مجله محتوای مقاله را به‌دقت بررسی کرده‌اند و نسخۀ منتشرشده پیش از انتشار به تأیید نویسندگان مقاله هم رسیده است؛ ازاین‌رو امکان تغییر محتوای مقاله برای نویسندگان وجود ندارد. ولی در صورت لزوم در حد ویرایش اسامی نویسندگان و تغییر افیلیشن آنان تغییرات می‌تواند صورت گیرد؛ ولی امکان جابه‌جایی و حذف و اضافۀ اسامی نویسندگان وجود ندارد. یادآوری این نکته لازم است که چنانچه اشتباهی از طرف دفتر مجله در زمینۀ محتوای مقالات صورت گرفته باشد، دفتر مجله ضمن پذیرش اشتباه خود، اقدام به اصلاح مقاله خواهد کرد. 

.................................................................................................................................................................................................................................

19) چگونه می‌توانم از دلایل رد مقالۀ خود مطلع شوم؟

چنانچه مقاله‌ای در مرحلۀ داوری رد شود، دلایل رد مقاله در قالب ایمیل یا در صورت تمایل نویسنده به‌صورت تلفنی در اختیار وی قرار می‌گیرد؛ اما اگر در مرحلۀ پیش از داوری و بنا به منطبق‌نبودن موضوع مقاله با اولویت‌های مجله رد شود، به‌طور کلی این موضوع به اطلاع نویسنده خواهد رسید.

..................................................................................................................................................................................................................................

20) مقالۀ من رد شده است. آیا می‌توانم مقاله را دوباره ارسال کنم؟

اگر مقاله‌ای که در مجلۀ پژوهش در دین و سلامت سابمیت شده است به هر دلیلی پذیرفته نشود، مؤلف می‌تواند در صورت اجرای دقیق کامنت‌های داوران و سایر قوانین مربوط به ساختار و چارچوب مقاله، مجدداً مقالۀ خود را به‌عنوان مقالۀ جدید و با دریافت کد جدید سابمیت نماید تا در روند بررسی قرار گیرد.

..............................................................................................................................................................................................................................

21) آیا امکان پس‌گرفتن مقالۀ ارسال‌شده به مجله وجود دارد؟

اگر نویسندگانِ مقاله‌ای در مرحلۀ پیش از داوری، درخواست پس‌گرفتن مقاله را داشته باشند با درخواست آنان موافقت خواهد شد؛ اما اگر در مرحلۀ داوری این درخواست ارسال شود نویسندگان موظفند تمامی هزینه‌های مربوط به داوری مقاله را پرداخت نمایند. پس از آن درخواست آنان پذیرفته می‌شود.

.............................................................................................................................................................................................................................

22) چگونه با دفتر مجلۀ پژوهش در دین و سلامت تماس بگیرم؟

شماره تماس‌های 22439850 و 23872343 در ساعات اداری (7:30 تا 15:30) آمادۀ پاسخگویی به شما است. علاوه‌براین شما می‌توانید هرگونه سؤال یا انتقاد خود را از طریق رایانامۀ jrrh@sbmu.ac.ir ارسال نمایید.

.............................................................................................................................................................................................................................

23) آیا می‌توانم داور مجلۀ پژوهش در دین و سلامت باشم؟

چنانچه فردی درخواست داوری در مجله را داشته باشد می‌تواند درخواست خود را به همراه رزومه به رایانامۀ مجله (jrrh@sbmu.ac.ir) ارسال نماید. سردبیر و هیئت تحریریه در زمان مناسب رزومۀ فرد را بررسی می‌نمایند و در صورت پذیرفته‌شدن رزومه، مقاله‌ای جهت داوری به فرد ارسال می‌گردد و سردبیر و هیئت تحریریه برای اطلاع از نحوۀ داوری فرد، مقالۀ داوری‌شدۀ او را بررسی می‌نمایند و در صورت تأیید ایشان، همکاری با داور جدید ادامه می‌یابد.

 

 سؤالات دیگر

برای دریافت اطلاعات بیشتر، لطفاً با ما تماس بگیرید.