مجلۀ علمی-پژوهشی «پژوهش در دین و سلامت» به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطابق بیانیۀ بتسدا دربارۀ انتشار دسترسی آزاد در 20 ژوئن 2003؛ به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)» رعایت می‌کند. حق نشر برای نویسندگان محفوظ خواهد بود و آنان می‌توانند مقالاتشان را در واسپارگاه‌ها آرشیوسازی کنند. این بدین معنی است که از این مقالات به‌راحتی می‌توان استفاده کرد؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود. مقاله‌های منتشرشده در نشریات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بلافاصله در واسپارگاه‌ها ذخیره می‌شود. این مقالات می‌تواند به‌صورت نسخۀ چاپی منتشر شود، آرشیو شود و یا در سرفصل‌های درسی گنجانده شود. برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ این سیاست‌ها می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Creative Commons License