* عنوان و چکیدۀ انگلیسی:

توضیحات:

1) چکیده شامل پنج بخش «سابقه و هدف»؛ «روش کار»؛ «یافته‌ها»؛ «نتیجه‌گیری» و «واژگان کلیدی» ‌باشد.

2) تمامی کلمات (جز حروف تعریف و اضافه) در عنوان با حروف بزرگ شروع شود.

3) چکیده حداکثر از 300 کلمه تشکیل شود.

4) واژگان کلیدی حداقل سه و حداکثر 10 کلمه؛ و بر اساس واژگان مِش (Mesh) باشد. لینک مش واژه‌ها نیز درج شود. برای ورود به سایت Mesh اینجا را کلیک کنید و پس از ورود، در قسمت جست‌وجو واژگان خود را وارد نمایید.

* افیلیشن (Affiliation) انگلیسی:

ذکر گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور نویسندگان الزامی است.

* کد ارکید تمامی نویسندگان:

برای دریافت راهنمای ثبت نام در سامانۀ ارکید اینجا را کلیک کنید.

* ایمیل و شمارۀ تماس تمامی نویسندگان:

* نویسندۀ مسئول مقاله:

* ایمیل آکادمیک نویسندۀ مسئول:

* خلاصۀ فارسی و انگلیسی مقاله به همراه منابع:

توضیحات:

1) خلاصه باید حداقل از 700 کلمه و حداکثر 1000 کلمه تشکیل شود.

2) خلاصه شامل بخش‌های «سابقه و هدف»، «روش کار»، «یافته‌ها»، «بحث و نتیجه‌گیری»، «قدردانی»، «ملاحظات اخلاقی (ذکر کد اخلاق)»، «حامی مالی»، «تضاد منافع» و «مشارکت مؤلفان» است.

3) در ابتدای بخش روش کار زیر عنوان «پیروی از اصول اخلاق پژوهش» در یک بند اصول اخلاقی رعایت‌شده در حین اجرای پژوهش ذکر شود.

4) خلاصۀ مقاله باید از مهم‌ترین بخش‌های مقاله استخراج شود و به‌خوبی گویای یافته‌ها و نتیجۀ پژوهش نویسنده باشد.

* عنوان و چکیدة  فارسی:

توضیح: چکیده حداکثر 300 کلمه و شامل پنج بخش «سابقه و هدف»، «روش کار»، «یافته‌ها»، «نتیجه‌گیری» و «واژگان کلیدی» باشد.

* وابستگی سازمانی (افیلیشن) فارسی:

ذکر گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور نویسندگان الزامی است.

* متن مقاله به همراه منابع:

توضیحات:

1) تعداد کلمات مقالات پژوهشی حداکثر 6000 کلمه و مقالات مروری حداکثر 10000 کلمه باشد.

2) متن مقاله شامل بخش‌های «مقدمه (ذکر سابقه و هدف پژوهش)»، «روش کار»، «یافته‌ها»، «بحث و نتیجه‌گیری»، «محدودیت‌های پژوهش»، «پیشنهادهای پژوهش»، «قدردانی»، «ملاحظات اخلاقی (ذکر کد اخلاق)»، «حامی مالی»، «تضاد منافع» و «مشارکت مؤلفان» است.

3) در ابتدای بخش روش کار زیر عنوان «پیروی از اصول اخلاق پژوهش» در یک بند اصول اخلاقی رعایت‌شده در حین اجرای پژوهش ذکر شود. 

4) لطفاً در بخش مشارکت مؤلفان از ذکر جملۀ کلی «همۀ نویسندگان به یک اندازه در نگارش مقاله سهم داشتند» پرهیز شود. در این بخش به‌طور دقیق ذکر شود هر یک از نویسندگان نگارش چه بخش‌هایی از مقاله را بر عهده داشته‌اند.

5) لازم است منابع با نرم‌افزار اندنوت و به شیوۀ ونکوور مرتب شود. براي دريافت راهنماي آموزشي روي راهنمای آموزشی نرم‌افزار اندنوت (EndNote X7) كليك كنيد.

* توجه: اسامی تمامی نویسندگان در مقالاتی که کمتر از شش نویسنده دارد، ذکر ‌شود. در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از شش نفر باشد، بعد از ذکر نام نویسندۀ ششم، از عبارت et.al  استفاده شود.

1.Molazade A, Gholami M, Hamayeli Mehrabani H, Mortazavi A, Dowlatkhah H, Darvishi A, et al. Relationship between the Spiritual Intelligence, Academic Achievement, and Achievement Motivation among the Students. Community Health Journal. 2017;7(2):56-64. (Full Text in Persian(

* نمونۀ استناد به مقاله:

1.Kianimoghadam AS, Bakhtiari M. Socio-Moral Development of Preschool Children. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020;6(3):1-6.

* نمونۀ استناد به کتاب یا رساله‌های دیگر:

1.Abolghasam AN. Taken from Principles of Kafi. 2ed. Qom: Imam Ali Ibn Abi Talib Publications; 2014.

6) لازم است در پایان منابعی که متن آنها فارسی است عبارت Full Text in Persian در پرانتز ذکر شود.

7) منابعی که چکیدۀ انگلیسی ندارد و فقط چکیدۀ فارسی آن موجود است، نیازی به ترجمۀ انگلیسی عنوان نیست؛ بلکه عنوان باید آوانگاری شود؛ مانند:

Afkhami E, Bahrami F, Fatehizadeh MS. Barresi-ye Rabeteh-ye bein Mizan-e Bakhshoodegi va Taaroz-e Zanashooei-ye Zoojein dar Ostan-e Yazad. Journal of Family Research. 2007;9(3):431-42. (Full Text in Persian)

8) درج کد اخلاق (آنلاین و قابل پیگیری) در همۀ مقالات مجلۀ پژوهش در دین و سلامت الزامی است. در روند سابمیت مقالات، نویسنده موظف به درج این کد است. کدهای برون‌خط (آفلاین) و فاقد قابلیت رهگیری برخط (آنلاین) اعتبار ندارد. برای نمونه باید با کلیک روی کد اخلاق IR.PNU.REC.1398.068 به سایت مربوطه دسترسی پیدا کرد. 

9) در مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه کد تصویب پایان‌نامه ذکر شود.

10) رعایت اصول نگارش و ویرایش در مقاله الزامی است. برای دریافت راهنما اینجا را کلیک کنید.

11) تعداد جداول باید متناسب با تعداد کلمات باشد؛ یعنی به‌ازای هر 1000 کلمه یک جدول ترسیم شود. هر جدول باید یک عنوان توصیفی؛ و تمام ستون‌های جدول باید یک عنوان توضیحی داشته باشد.

12) شکل‌ها و جداول باید در حد امکان کوچک باشد و اطلاعات آنها نیز نباید در متن تکرار شود. شکل‌ها باید به‌صورت JPEG یا TIFF ارائه شود. عکس‌ها و تصویربرداری رادیولوژی باید با وضوح بالا (300dpi یا بالاتر) و حداقل 10×10 سانتی‌متر باشد. تمام شکل‌ها باید به‌ترتیب متوالی و با عنوان در مقاله ذکر شود.

13) تمامی نمودارها هم در محور افقی (Horizontal) هم عمودی (Vertical) عنوان داشته باشد و اعداد نمودار به فارسی ذکر شود.