فلسفۀ انتشار در نشریۀ «پژوهش در دین و سلامت» بر مبنای پژوهش به نفع عموم است. ازآنجایی‌که تحقیقات محصول سرمایه‌گذاری جامعه است و ثمرۀ آن نیز باید بدون تبعیض و مرزبندی در اختیار عموم جامعه قرار گیرد، نشریۀ «پژوهش در دین و سلامت» تمامی مقالات خود را به‌صورت دسترسی آزاد (Open Access) و رایگان ارائه می‌دهد و خوانندگان می‌توانند مقالات را به‌صورت رایگان دانلود کنند.