شاپا الکترونیک: 2383-1375

شماره کنونی
دوره 8 شماره 1
بهار 1399

درباره‌ی مجله

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

ناشر: دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

مدیرمسئول: دکتر حسین حاتمی؛ استاد، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران؛ آدرس پست الکترونیک: hatami@sbmu.ac.ir

سردبیر: دکتر احمدرضا یزدانبخش؛ استاد، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران؛ آدرس پست الکترونیک: yazdanbakhsh@sbmu.ac.ir

مدیر اجرایی و مدیر وب سایت مجله:

مهندس مهدیه شریفی فرد، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، آدرس پست الکترونیک: jhf@sbmu.ac.ir

مشاور آمار: دکتر یدالله محرابی؛ استاد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران؛ آدرس پست الکترونیک: mehrabi@sbmu.ac.ir

ویراستار زبان انگلیسی:

دکتر محمد منشوری:استادیار، دانشگاه رایرسون کانادا، آدرس پست الکترونیک:      m.manshouri@ yahoo.com

دکتر محمد رفیعی؛ استادیار، گروه گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران؛ آدرس پست الکترونیک: rafiee@sbmu.ac.ir

همکاران اجرایی:

- دکتر مهرنوش ابطحی؛ استادیار، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران؛ آدرس پست الکترونیک: mehrabtahi@sbmu.ac.ir 

شاپای چاپي: 2322-5130

شاپای الكترونيكي: 1375-2383

مطالعه بیشتر

اطلاعات مجله

برای دسترسی به لیست تحریریه مجله، اینجا را کلیک کنید.

مجله بهداشت در عرصه در پایگاههای اطلاعاتی/ نمایه‌نامه‌های زیر، نمایه می‌شود و در دسترس است:

(Index Copernicus (IC

(Biefield Academic search Engine (BASE

(Directory of Research  Journals Indexing (DRJI

(Scientific Indexing service (SIS

civilica

Magiran

barakatkns

Google Scholar

تازه ترین مقالات

بررسی زیر اهداف انتخابی شاخص‌ های توسعه پایدار در بخش ‌های سلامت، محیط زیست و بهسازی محیط در ایران و مقایسه آن با وضعیت جهان طی سال های 2013 الی 2018

طراحي و روانسنجی پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده جهت رفتار پیشگیرانه از عوارض استفاده از گوشی تلفن همراه بردانش‌آموزان دختر

اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال 1395

بررسی تغییرات زمانی و مکانی وضعیت آلودگی، رسوب و شاخص WQI در رودخانه پسیخان در استان گیلان

ارتباط سواد سلامت با نگرش و رفتار مصرف صبحانه در دانش‌آموزان دختر دوره‌‌ی دوم متوسطه شهر یاسوج: یک مطالعه مقطعی

شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در مشاغل حساس با استفاده از دو روش TAFEI وSHERPA: مطالعه موردی در یک پست برق فشار قوی

بررسی اثربخشی تمرینات آرام‌سازی عضلانی در کاهش استرس، اضطراب و افسردگی سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت حاشیه شهر اصفهان در سال 1398

مدل ‌سازی پیامد و تحلیل خطرات انفجار و آتش ‌سوزی ناشی از انتشار گاز متان در یک پالایشگاه از به تفکیک فصول سرد و گرم سال

تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر سواد سلامت و پیشگیری از مصرف سیگار در دانشجویان

نگاهی جامع به شاخص‌های مهم همه‌گیری ویروس کویید 19 و کاربرد آن‌ها در درک و مدیریت مؤثر همه‌گیری کرونا

بیشتر مشاهده شده

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در کارکنان بیمارستانی: یک مطالعه موردی

فرار بیماران از بخش اورژانس و بار مالی آن در یک بیمارستان بزرگ عمومی شهر تهران : یک مطالعه مقطعی

اندازه گیری غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس در منابع آب آشامیدنی روستاهای جنوب شرقی دشت رفسنجان

بررسی غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در منابع آب زیرزمینی منطقه شهراب و روستاهای اطراف در شهرستان اردستان در خرداد 1394

بررسی حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین با استفاده از کامپوزیت کیتوزان/زئولیت از محلولهای آبی با استفاده از روش سطح پاسخ: بررسی سینتیک و ایزوترمهای جذب

ميزان دستيابی به اهداف برنامه ترویج زایمان طبيعی طرح تحول سلامت: مطالعه موردي در يك بيمارستان بزرگ عمومي شهر تهران

بررسی وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) با استفاده از روش SWOT به منظور ارائه استراتژیهای بهبود مستمر: مطالعه موردی در شهرداری قزوین

تعیین وضعیت کیفیت آب رودخانه زرین گل استان گلستان با توجه به شاخص های کیفی آب

بررسی جو ایمنی و فاکتورهای مرتبط با آن در یک شرکت ساختمان سازی در سال 1390

بررسى آلودگى ميكروبى سطوح بخش هاى مختلف در دو بيمارستان آموزشى دانشگاه علوم پزشكى مازندران