شاپا چاپی: 5130-2322 شاپا الکترونیک: 2383-1375

شماره کنونی
دوره 11 شماره 4 (1402)
زمستان 1402

درباره‌ی مجله

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

ناشر: دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

مجله بهداشت در عرصه دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور و مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  می باشد.

مجله‌ي علمی - پژوهشی بهداشت در عرصه با هدف گسترش علم و فناوري با انتشار مقالات مرتبط در زمينه‌هاي مختلف بهداشت در عرصه منتشر مي‌شود. مهمترين زمينه‌ها شامل مقالات برگرفته از دستاوردهاي پژوهشي مرتبط با علوم و مهندسي بهداشت از قبيل بهداشت عمومي، مهندسي بهداشت محيط، مهندسي بهداشت حرفه‌اي، آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، اقتصاد بهداشت، مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني، مسائل بهداشتي مرتبط با فرهنگ و تمدّن اسلام و ايران. اپيدميولوژي پايه و باليني و ساير زمينه هاي مرتبط با حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، رواني و معنوي مي‌باشد.

کلیه مقالات ارسالی شامل مقالات پژوهشی اصیل، مرور نظام مند و نامه به سردبیر در این مجله قابل بررسی و چاپ می باشد. تمام نسخه های مقالات ارسالی محرمانه تلقی می شود.  تصمیم نهایی در رابطه با مقاله مبنی بر نیاز به اصلاحات، پذیرش، رد یا نیاز به بازبینی در اسرع وقت به نویسنده اطلاع داده می شود. بررسی اولیه مقاله توسط کمیته تحریریه در مدت  3 تا 5 روز انجام می شود، مرحله داوری و بازبینی 2 تا 4 ماه و کلیه مقالات پذیرفته شده طبق برنامه زمان بندی چاپ می شود.

مقالات ارسالی تحت فرآیند بررسی دقیق توسط حداقل 3 داور که در حوزه مربوط به مقاله خاص، تخصص دارند، قرار می­ گیرند. مقاله ارسالی حاصل از طرح های تحقیقاتی، پایان نامه و  موارد دیگر باید دارای کد اخلاق مصوب دانشگاه با مؤسسه تحقیقاتی مربوطه باشند. 

*پیرو ابلاغیه معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا)، با هدف فراهم سازی امکان شناسایی، تمایز و یکتاسازی اسامی نویسندگان مقالات ، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردید. لذا نویسندگان محترم به هنگام ثبت نام در سامانه بایستی شناسه ORCID خود را به صورتURL  کامل مانند نمونه:  (http://orcid.org/0000-0002-1825-0097)  درمحل مورد نظردر متن مقاله درج کنند.نویسندگان  برای گرفتن کد ORCID به سایت ORCID به نشانی https://orcid.org  مراجعه و پس از ریجستری این شناسه را دریافت نمایید.

 

مطالعه بیشتر

اطلاعات مجله

عنوان مجله: بهداشت در عرصه

مدیرمسئول:  حسین حاتمی؛ استاد،  دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سردبیر: احمدرضا یزدانبخش؛ استاد، دانشکده بهداشت وایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معاون سردبیر:  مهرنوش ابطحی محصل، دانشیار دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مشاور آمار:  یدالله محرابی؛ استاد، دانشکده بهداشت وایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویراستار زبان انگلیسی: محمد منشوری: مدرس دانشگاه متروپلیتن تورنتو، کانادا / محمد رفیعی: دانشیار، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناس و مدیر سایت :  سیده محبوبه حسینی

این مجله در پایگاه های زیر نمایه می شود

 ISC,  WHO Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR),  Index Copernicus (ICI), Biefield Academic Search Engine (BASE), Directory of Research Journals Indexing e(DRJI),  Scientific Indexing service (SIS), Civilica , Magiran,  Barakatkns,  Google Scholar, InfoBae

  این مجله عضو ROAD  می باشد.

جدول زمانی: غربالگری اولیه مقالات 3 تا 5 روز، فرایند داوری و بازبینی  و چاپ 60 تا 120 روز 

تازه ترین مقالات

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی در زنان خانه‌دار و شاغل شهر ساوه در سال 1400

ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و سلامت عمومی کارکنان بیمارستان‌ها در دوران پس از کرونا: یک مطالعه مقطعی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زابل، ایران

روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت با استفاده از تحلیل عاملی‌تاییدی: یک مطالعه در‌‌ میان کارکنان مراکز فوریت‌های پزشکی در ایران

برآورد ریسک سرطان‌زایی دستگاه تنفس توسط ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی کم‌تر از 2/5 میکرون (PM2.5) در مناطق مختلف شهر تهران در دهه 90

مروری بر عوامل مؤثر بر انتشار بو در فرآیند کمپوست و روش‌های کاهش آن

بررسی پتانسيل انتشار ترکیبات آلی و فلزات سنگين از لوله‌های پلی‌اتیلنی

بررسی کاربردی‌بودن برنامه آموزشی کارشناسی بهداشت عمومی از دیدگاه کارشناسان بهداشتی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

ارائه الگوی نقش عوامل بازاریابي در پيشگيري از كرونا

عوامل موثر بر قصد مصرف نوشیدنی‌های شیرین شده در دانش‌آموزان ابتدایی شهر اراک: کاربردی از نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده

اثرات بیولوژیکی ژل رویال در بهداشت و بارداری

بیشتر مشاهده شده

فرار بیماران از بخش اورژانس و بار مالی آن در یک بیمارستان بزرگ عمومی شهر تهران : یک مطالعه مقطعی

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در کارکنان بیمارستانی: یک مطالعه موردی

اندازه گیری غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس در منابع آب آشامیدنی روستاهای جنوب شرقی دشت رفسنجان

بررسی وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) با استفاده از روش SWOT به منظور ارائه استراتژیهای بهبود مستمر: مطالعه موردی در شهرداری قزوین

بررسی غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در منابع آب زیرزمینی منطقه شهراب و روستاهای اطراف در شهرستان اردستان در خرداد 1394

بررسی حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین با استفاده از کامپوزیت کیتوزان/زئولیت از محلولهای آبی با استفاده از روش سطح پاسخ: بررسی سینتیک و ایزوترمهای جذب

ميزان دستيابی به اهداف برنامه ترویج زایمان طبيعی طرح تحول سلامت: مطالعه موردي در يك بيمارستان بزرگ عمومي شهر تهران

بررسی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1395

تعیین وضعیت کیفیت آب رودخانه زرین گل استان گلستان با توجه به شاخص های کیفی آب

بررسى آلودگى ميكروبى سطوح بخش هاى مختلف در دو بيمارستان آموزشى دانشگاه علوم پزشكى مازندران

لینک های مفید Link   

key words mesh ORCIDPlagiarism Checkerplagiarism checkerROADCreative     Scholar          COPEDOI  

      

Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.

We encourage research librarians to list this journal among their library's electronic journal holdings. As well, it may be worth noting that this journal's open source publishing system is suitable for libraries to host for their faculty members to use with journals they are involved in editing (see Open Journal Systems).