پیرو ابلاغیه معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا)، با هدف فراهم سازی امکان شناسایی، تمایز و یکتاسازی اسامی نویسندگان مقالات، از ابتدای سال 1397 ، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID  برای تمامی نویسندگان مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردید.

لذا نویسندگان محترم به هنگام ثبت نام در سامانه بایستی شناسه ORCID خود را به صورتURL  کامل مانند نمونه:  (http://orcid.org/0000-0002-1825-0097)  درمحل مورد نظردر متن مقاله درج کنند.

لازم به ذکر است که برای گرفتن کد به سایت ارکید به نشانی https://orcid.org  مراجعه و پس از ریجستری این شناسه را دریافت نمایید.

از نویسندگان محترم تقاضا می شود، منابع مقالات ارسالی حتما بر اساس نرم افزار اند توت تنظیم گردد.

نویسنده مسئول حتما در ارسال مقاله به همراه آدرس، شماره تلفن را  قید کند.