درباره‌ی مجله

 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

ناشر: دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

مجله‌ي بهداشت در عرصه توسط دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با هدف گسترش علم و فناوري با انتشار مقالات مرتبط در زمينه‌هاي مختلف بهداشت در عرصه منتشر مي‌شود. مهمترين زمينه‌ها شامل مقالات برگرفته از دستاوردهاي پژوهشي مرتبط با علوم و مهندسي بهداشت از قبيل بهداشت عمومي، مهندسي بهداشت محيط، مهندسي بهداشت حرفه‌اي، آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، اقتصاد بهداشت، مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني، مسائل بهداشتي مرتبط با فرهنگ و تمدّن اسلام و ايران. اپيدميولوژي پايه و باليني و ساير زمينه هاي مرتبط با حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، رواني و معنوي مي‌باشد.

مجله بهداشت در عرصه دارای شماره  مجوز انتشار  91/32465  از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موافقت اصولی از کمسیون نشریان علوم پزشکی کشور می باشد.

 

شاپای چاپي: 2322-5130

شاپای الكترونيكي: 1375-2383

مطالعه بیشتر

اطلاعات مجله

عنوان مجله: بهداشت در عرصه

مدیرمسئول: دکتر حسین حاتمی؛ استاد،  دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سردبیر: دکتر احمدرضا یزدانبخش؛ استاد، دانشکده بهداشت وایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دستیار سردبیر: دکتر مهرنوش ابطحی محصل، دانشیار دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مشاور آمار: دکتر یدالله محرابی؛ استاد، دانشکده بهداشت وایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویراستار زبان انگلیسی:

دکتر محمد منشوری: استادیار، دانشگاه رایرسون کانادا

دکتر محمد رفیعی: دانشیار، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناس و مدیر سایت : سیده محبوبه حسینی، دکتری آمار

برای دسترسی به لیست تحریریه مجله، اینجا را کلیک کنید.

این مجله در پایگاه های زیر نمایه می شود

ISC

WHO Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR)

 Index Copernicus (ICI)

 Biefield Academic Search Engine (BASE)

 Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

 Scientific Indexing service (SIS)

 Civilica

 Magiran

 Barakatkns

 Google Scholar

 InfoBase

 

 این مجله عضو ROAD  می باشد.

تازه ترین مقالات

عوامل مرتبط با بروز بیماری سل و میزان موفقیت درمان آن در شهرستان رامهرمز طی سال‌های 1399- 1386

عوامل موثر بر میزان مواجهه خانوارها با هزینه‌های کمرشکن سلامت در شهرستان آبادان

بررسی میزان تطابق برچسب آفت‌کش‌های مصرفی کشاورزان شهرستان صحنه با سیستم هماهنگ جهانی طبقه‌بندی و برچسب‌گذاری GHS

بررسي ميزان تاثير مداخله مبتني بر سازه‌هاي الگوي اعتقاد بهداشتي در خصوص HIV/AIDS در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

نقش عوامل محیطی در انتقال ویروس SARS- CoV- 2 و راهکارهای کاهش آن

ارزيابي عوامل مرتبط با شاخص توده بدني بيماران ديابتي مراجعه کننده به مرکز خدمات جامع سلامت شهداي هفت تير شهرستان فيروزکوه در طي سالهاي 95 تا 98

وضعیت سواد و سلامت در ایران و شواهد بومی رابطه سطح سـواد و سلامت در پژوهش¬های انجام شده در ایران: راه پیش روی مداخلات ارتقای سلامت

تاثیر مداخله آموزشی از طریق موبایل برآگاهی و عملکرد در خودآزمایی پستان

بررسی میزان نمک در نان‌های عرضه شده در نانوایی‌های شهرستان‌های ورامین و پاکدشت به روش شوری‌سنجی با دستگاه شوری سنج دیجیتال آتاگو مدل Pal-Salt و مقایسه آن با روش استاندارد موهر در سال 1400-1399

بررسی باورهای مردم در خصوص غربالگری سرطان کولورکتال در بزرگسالان 50-69 سال

بیشتر مشاهده شده

فرار بیماران از بخش اورژانس و بار مالی آن در یک بیمارستان بزرگ عمومی شهر تهران : یک مطالعه مقطعی

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در کارکنان بیمارستانی: یک مطالعه موردی

اندازه گیری غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس در منابع آب آشامیدنی روستاهای جنوب شرقی دشت رفسنجان

بررسی غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در منابع آب زیرزمینی منطقه شهراب و روستاهای اطراف در شهرستان اردستان در خرداد 1394

بررسی وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) با استفاده از روش SWOT به منظور ارائه استراتژیهای بهبود مستمر: مطالعه موردی در شهرداری قزوین

بررسی حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین با استفاده از کامپوزیت کیتوزان/زئولیت از محلولهای آبی با استفاده از روش سطح پاسخ: بررسی سینتیک و ایزوترمهای جذب

ميزان دستيابی به اهداف برنامه ترویج زایمان طبيعی طرح تحول سلامت: مطالعه موردي در يك بيمارستان بزرگ عمومي شهر تهران

تعیین وضعیت کیفیت آب رودخانه زرین گل استان گلستان با توجه به شاخص های کیفی آب

بررسى آلودگى ميكروبى سطوح بخش هاى مختلف در دو بيمارستان آموزشى دانشگاه علوم پزشكى مازندران

بررسی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1395