شاپا چاپی: 2345-2803 شاپا الکترونیک: 2538-5720

شماره کنونی
دوره 10 شماره 35 (1399)
مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی

درباره‌ی مجله

اخلاق زیستی حوزه مطالعاتي است كه چالش‌هاي اخلاقي ناشي از بكارگيري ابداعات و نوآوري‌هاي علوم زيستي و پزشكي را در فضايي ميان رشته‌اي به طور نظام‌مند مورد بررسي قرار داده، و به تنظيم و تنسيق روابط ميان فنّاوري‌هاي نوين زيستي و نظام رفتاري انسان مي‌پردازد و بايدهاي موجد در اين حوزه را سامان مي‌بخشد. قلمروي اخلاق زيستي، مطالعه و ارزيابي نحوه تقابل آثار و پيامدهاي به كاربستن فنّاوري‌هاي جديد زيست پزشكي در زندگي بشري را با اصول و معيارهاي اخلاقي در بر مي‌گيرد. اين فنّاوري‌ها و پيشرفت‌ها كه قلمرو و موضوعات اخلاق زيستي را تشكيل مي‌دهند در چهار حوزه اصلي قابل طبقه‌بندي هستند:

فنّاوري‌هاي حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوري‌هاي تشديدكننده‌ي حيات براي اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوري‌هاي توليد مثل و به ويژه شبيه سازي، فنّاوري‌هاي مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني.

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.

مطالعه بیشتر

اطلاعات مجله

شاپای الکترونیک:

2538-5720

شاپای چاپی:

2345-2803

تازه ترین مقالات

بررسی نقش اخلاق حرفه‌ای بر آوای سازمانی معلمان با میانجی‌گری فضیلت سازمانی و کار تیمی

حقوق کودکان در خانواده در پرتو اسناد حقوق بشر بین‏ المللی

بررسی جایگاه و حقوق زیستی حیوانات شاخص در آیین باستانی مهر

تأثیر صنایع کوچک بر تحقق حقوق اقتصادی شهروندی و رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل غیر خطی

چالش‌های اخلاقی و حقوقی آیین‌نامه اتحادیه اروپا در سازوکارهای هوش مصنوعی در حوزه سلامت

بررسی تعهدات زیست‌محیطی دولت‌ها در خصوص محصولات تراریخته در پرتو اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست، اتحادیه اروپا و ایران

بررسی قابلیت تفویض اقرار نماینده ضمن رعایت حقوق شهروندی در فقه امامیه و حقوق ایران و کامن‏لا

جایگاه حقوق شهروندی در دکترین مسؤولیت حمایت (R2P) و مداخلات بشردوستانه

بررسی کاربردی مفاهیم جرم‌شناسی با تأسی از یافته‌های حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری

ضرورت‌های اخلاقی وجود حیات پس از مرگ در ادیان زرتشت و یهود