شاپا چاپی: 2345-2803 شاپا الکترونیک: 2538-5720

شماره کنونی
دوره 10 شماره 35 (1399)
مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی

درباره‌ی مجله

اخلاق زیستی حوزه مطالعاتي است كه چالش‌هاي اخلاقي ناشي از بكارگيري ابداعات و نوآوري‌هاي علوم زيستي و پزشكي را در فضايي ميان رشته‌اي به طور نظام‌مند مورد بررسي قرار داده، و به تنظيم و تنسيق روابط ميان فنّاوري‌هاي نوين زيستي و نظام رفتاري انسان مي‌پردازد و بايدهاي موجد در اين حوزه را سامان مي‌بخشد. قلمروي اخلاق زيستي، مطالعه و ارزيابي نحوه تقابل آثار و پيامدهاي به كاربستن فنّاوري‌هاي جديد زيست پزشكي در زندگي بشري را با اصول و معيارهاي اخلاقي در بر مي‌گيرد. اين فنّاوري‌ها و پيشرفت‌ها كه قلمرو و موضوعات اخلاق زيستي را تشكيل مي‌دهند در چهار حوزه اصلي قابل طبقه‌بندي هستند:

فنّاوري‌هاي حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوري‌هاي تشديدكننده‌ي حيات براي اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوري‌هاي توليد مثل و به ويژه شبيه سازي، فنّاوري‌هاي مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني.

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.

مطالعه بیشتر

اطلاعات مجله

شاپای الکترونیک:

2538-5720

شاپای چاپی:

2345-2803

تازه ترین مقالات

تبیین نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای در ارتباط بین جو اخلاق سازمانی و طفره‌روی مجازی کارکنان دانشگاهی

بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر اخلاق حرفه‌ای با نقش واسطه‌ای انگیزش شغلی مربیان استخرهای شنا در اردبیل

فراتحلیل عوامل مؤثر بر پایبندی به اخلاق شهروندی در ایران

مصادیق حقوق باروری و جایگاه آن‌ها در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

نقش اخلاق در تعیین مهریه‌های سنگین و ایجاد حق حبس، با استناد به آرای قضایی

نقش و کارکرد دولت الکترونیک در احقاق حقوق شهروندی

تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر مسؤولیت‌پذیری اجتماعی با نقش میانجی جامعه‌پذیری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه

جستاری در مصادیق نوین قذف و آثار آن با وحدت ملاک از منشور حقوق شهروندی در راستای حمایت از حرمت اشخاص

دفاع از ایده جبران خسارت در مسؤولیت‏ های ناشی از تقصیر و تقلب مدیران از منظر حقوق شهروندی

تأثیر اختلالات ژنتیکی کنشگران سیاسی بر استقرار صلح بین‌المللی (مطالعه موردی: اختلال در عملکرد ژن مونوآمین اکسیدازـ آ MAOA)