شاپا چاپی: 2345-2803 شاپا الکترونیک: 2538-5720

شماره کنونی
دوره 13 شماره 38 (1402)
مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی

درباره‌ی مجله

اخلاق زیستی حوزه مطالعاتي است كه چالش‌های اخلاقي ناشي از بكارگيری ابداعات و نوآوريی های علوم زيستي و پزشكي را در فضايي ميان رشته‌ای به طور نظام‌مند مورد بررسي قرار داده، و به تنظيم و تنسيق روابط ميان فنّاوريی های نوين زيستي و نظام رفتاری انسان مي‌پردازد و بايدهای موجد در اين حوزه را سامان مي‌بخشد. قلمروی اخلاق زيستی، مطالعه و ارزيابي نحوه تقابل آثار و پيامدهای به كاربستن فنّاوريی های جديد زيست پزشكي در زندگي بشری را با اصول و معيارهای اخلاقي در بر مي‌گيرد. اين فنّاوری ها و پيشرفت‌ها كه قلمرو و موضوعات اخلاق زيستي را تشكيل مي‌دهند در چهار حوزه اصلي قابل طبقه‌بندی هستند:

فنّاوری های حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوری های تشديدكننده‌ی حيات برای اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوری های توليد مثل و به ويژه شبيه سازی، فنّاوريی های مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني.

با مجوز کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، مجله علمی پژوهشی اخلاق زیستی از ابتدای سال 1399 به صورت دوره ای و سالیانه (Continuous) منتشر می گردد. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی پژوهشی اخلاق زیستی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.

مقالات مجله علمی پژوهشی اخلاق زیستی به صورت الکترونیک در سایت مجله منتشر می شوند و همچنین در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام isc، بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران) و پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز) نمایه می شوند.

مطالعه بیشتر

اطلاعات مجله

ارگان رسمی انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی

Email: iabioethics1390@gmail.com

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر محمود عباسی (دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

Email: dr.abbasi@sbmu.ac.ir

سردبیر: دکتر سید مصطفی محقق داماد (استاد، دانشگاه شهید بهشتی)

Email: mdamad@ias.ac.ir

مدیر فنی: محمدحسن عرفان منش (کارشناس ارشد سایت و گرافیک، دانشگاه تربیت مدرس

Email: family.erfan@gmail.com

ارتباط با دبیرخانه: 

Email: ijbioethics@gmail.com

 

تازه ترین مقالات

واکاوی چارچوب قانونی مدیریت بیماری‌های واگیر در پرتوی مطالعات تطبیقی

تقارن صومعه و مسجد ـ بقعه، مبنای توسعه کالبدی مجموعه تاریخی بسطام

تضمین هم‌زیستی جهانی (حق ‌بر محیط ‌زیست سالم) در بستر سیاست جنایی تركیبی سبز

تحلیل روش‌شناسی مردم‌نگارانه مضامین اخلاقی در زیست‌جهان موسیقی پاپ: مطالعه انتقادی کنسرت

مطالعه کیفی مبانی فلسفی طبیعت از دیدگاه اندیشه اسلامی و سکولار و ارائه الگوی اخلاقی پایداری محیط زیست

سنتزپژوهی شاخص‌های اخلاقی آموزش‌ روخوانی و روان خوانی قرآن کریم به فراگیران بر اساس سیره تربیتی ائمه اطهار (ع)

عناصر اخلاقی و حقوقی تأثیرگذار در شکل‌گیری اخلاق زیستی

مطالعه عوامل مؤثر بر رفتارهای وندالیستی دانش‌آموزان ایرانی: فراتحلیلی از تحقیقات موجود

اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر رشد اجتماعی و سلامت روان‌شناختی دانش‌آموزان

شاخص‌ها و مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای اساتید بالینی علوم پزشکی مبتنی بر محیط کار: سنتزپژوهی مبتنی بر مدل روبرتس

We encourage readers to sign up for the publishing notification service for this journal. Use the Register link at the top of the home page for the journal. This registration will result in the reader receiving the Table of Contents by email for each new issue of the journal. This list also allows the journal to claim a certain level of support or readership. See the journal's Privacy Statement, which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes.
Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.
We encourage research librarians to list this journal among their library's electronic journal holdings. As well, it may be worth noting that this journal's open source publishing system is suitable for libraries to host for their faculty members to use with journals they are involved in editing (see Open Journal Systems).