اخلاق زیستی؛ اخلاق حرفه ای؛ اخلاق زیست‌محیطی؛ اخلاق در فناوری های زیستی
برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

 • نسخ ارسالی در هیچ مجله ای به زبان فارسی یا زبان دیگری در مرحله داوری یا چاپ نیست.
 • متن با رعایت تمامی اصول نگارش مقاله بر اساس راهنمای نویسندگان مجله تهیه شده است.
 • کلیه تعارض منافع مربوط به مطالعه حاضر در متن تصریح شده است.
 • سهم هر یک از نویسندگان در شکل گیری مطالعه حاضر، در قسمت ضمائم در انتهای متن اصلی مشخص شده است.
 • تمام نویسندگان اذعان می دارند که تمام بخش های نسخه ارائه شده بدون داده های جعلی نگاشته شده است و فاقد اطلاعات تحریف شده شامل دستکاری فریبنده، تصاویر جعلی و سرقت علمی - ادبی می‌باشد.
 • منابع تامین مالی پژوهش حاضر در بخش ضمائم، معین و شفاف سازی شده است.

 


راهنمای نویسندگان مجله اخلاق زیستی (برای دریافت راهنمای اختصاری نگارش مقالات پژوهشی کلیک نمایید)


مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای رتبه علمی پژوهشی از کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور (http://journalportal.research.ac.ir/) بوده و به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله، یک مجله‌ الکترونيکی است که به زبان فارسی به همراه چکيده انگليسی با دسترسی آزاد (open access) منتشر کننده مقالات مرتبط با حوزه اخلاق زیستی از قبیل فنّاوري‌هاي حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوري‌هاي تشديدكننده‌ي حيات براي اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوري‌هاي توليد مثل و به ويژه شبيه سازي، فنّاوري‌هاي مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني و سایر موضوعات مرتبط می‌باشد.


نويسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طريق آدرس اختصاصی مجله http://journals.sbmu.ac.ir/be ارسال نمايند. مقالاتی که با چارچوب موضوع مجله مرتبط نباشند، قابل چاپ نخواهند بود. تمامی نويسندگان مقاله، مسوول تمامی مراحل تحقیق و نتایج که بیان کرده‌اند، می­باشند. مجله انواع مقالات زیر را در بر می‌گیرد:


مقاله اصیل/ تحقیقاتی (Original Article)


مقاله مروری (Review Article)


گزارش کوتاه (Brief Report)


گزارش موردی (Case Report)


نامه به سردبیر (Letter to Editor)


سخن سردبیر (Editorial)


 سیاست های داوری


فرایند داوری همطراز: تمامی مقالات دریافتی توسط 3-2 نفر داور همطراز مرور و داوری می­گردد. نويسنده محترم مسوول باید پس از دريافت نظرات داوران، موارد اصلاحی را در فايل مقاله داوری شده، زیر خط دار نموده و نيز يک نامه همراه، در پاسخ به تک تک نظرات داوران تهيه نموده و تا 2 هفته بعد به دبیرخانه مجله ارسال نمايد. بديهی است در غير اين­صورت مقاله مورد بازبينی قرار نخواهد گرفت و از فرایند داوری حذف خواهد شد.


به منظور رفع هر گونه ايرادی قبل از چاپ و انتشار، يک نسخه از مقاله نهايی (galley proof) به نويسنده مسوول ارسال می شود. اشکالات مقاله بايستی طی مدت 48 ساعت به دفتر مجله اعلام گردد. هویت نویسندگان و داوران محفوظ خواهد ماند. مقاله ارسالی تنها برای داوران و هیات تحریریه قابل رویت می باشد.


اصول راهنما


1-      آيين نگارش زبان فارسی رعايت شده و از به کار بردن کلمات خارجی و تخصصی تا حد امکان خودداری گردد.


2-      ثبت مقاله فقط از طریق سایت نشریه قابل پذیرش است.


3-      مقاله به طور هم زمان برای ساير مجلات ارسال نگردیده و در ساير مجلات (حتی به زبان انگليسی و غيره) به چاپ نرسيده باشد. به این منظور نیاز است تمام نویسندگان مقاله، فرم تعهدی که در این زمینه در نامه همراه مقاله (Cover Letter) تنظیم شده است را امضاء نموده و در قسمت مربوطه سایت بارگذاری نمایند.


4-      برای تایپ حروف فارسی از قلم ب نازنین 14 (چکیده فارسی از قلم ب نازنین 13) و برای حروف انگليسی از قلمTimes Roman   New -12 در قالب فایل WORD سال 2003 به بعد، با حاشیه 5/2 سانتی متر از تمام جهات و با فاصله دو خط استفاده گردد.


5-      تمام واژه  ها و اصطلاحات علمی انگلیسی که در مقاله به صورت اختصار درج می شوند، باید برای بار اول، در متن به صورت عبارت کامل ذکر گردیده و اختصار آن در داخل پرانتز آورده شود و واحدهای اندازه گیری بایستی از سیستم استاندارد بین المللی واحدها (SI) پیروی کند.


6-      در مقالات ارائه شده رعايت ملاحظات اخلاقی، ذکر اخذ رضايت نامه و محرمانگی اطلاعات ضروری است.


7-   در انجام پژوهش، مطابق با اصول بيانيه هلسينکی (2008) ، راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش­های دارای آزمودنی انسانی و مقررات حاکم بر آن بایستی رعايت گردد(http://hbi.ir/Forms/Special.aspx).


8-      حق هيأت تحريريه مجله، در قبول يا رد مقاله، و يا اصلاح نوشتاری و ادبی محفوظ است. عقايد بيان شده و خط  مشی های اعمال شده توسط نویسندگان، الزاماً بيانگر عقايد و خط مشی های هيأت تحريريه نمی باشد.


9-      چاپ مقاله در مجله خارجی دیگر منوط به اجازه کتبی سردبیر است.


نحوه تنظیم مقالات


صفحه اول (عنوانTitle page, )


 عنوان مقاله باید مختصر، مفيد و جامع باشد (حتی المقدور بيش از 15 کلمه نباشد و از به کار بردن کلمات اختصار در عنوان پرهیز گردد). نام و نام خانوادگی نويسندگان، رتبه علمی، و آدرس دقيق همه نويسندگان (به ترتیب به صورت: رتبه علمی، گروه/دپارتمان، دانشکده/مرکز تحقیقات، دانشگاه، شهر، کشور، و پست الکترونيک، به زبان فارسی و انگلیسی) ، و همچنین عبارت "نویسنده مسوول" در داخل پرانتز درج گردد. درج وابستگی نويسنده مسؤول با ذكر شماره تماس، نمابر و نشاني پست الكترونيك جهت تماس، به زبان فارسي در صفحه اول و ذيل چكيده انگليسي مقاله لازم است.


صفحه دوم و سوم


صفحه دوم و سوم شامل: چکیده و واژگان کليدی فارسی و انگليسی می باشد.


چکيده فارسی حداکثر 300-250 کلمه، در چهار پاراگراف، و به صورت ساختارمند شامل عناوين: زمينه و هدف، روش ، ملاحظات اخلاقی، یافته ها، بحث و نتيجه گيری، و کلمات کليدی برگرفته از سرتیترهای اختصاصی تعریف شده توسط کتابخانه بین المللی پزشکی (Mesh Terms) (حداقل 3 و حداکثر 7 واژه) تنظيم شود.


 


چکيده انگليسی بايد مطابق با چکيده فارسی و حداکثر در300-250 کلمه تنظیم گردد. چکیده در مقالات پژوهشی باید دارای بخش های زیر باشد:


Background and Aim, Material and Methods, Ethical considerations, findings, Discussion, Conclusion, and Keywords


 


علاوه بر این، پس از فرایند داوری، در صورت دریافت پیام پذیرش مقاله جهت انتشار در مجله، نویسندگان می­بایست یک خلاصه انگلیسی 1000 کلمه ای جهت نمایه سازی در پایگاه­های اطلاعاتی خارجی تنظیم و ارسال فرمایند.


متن اصلی مقاله


فایل متن اصلی مقاله بایستی بر اساس دستورالعمل های استاندارد نگارش و آماده سازی مقالات مختلف شامل: CONSORT برای کارآزمایی بالینی، STROBE برای مطالعات مشاهده ای، PRISMA برای مقالات مروری و متاآنالیز، و STARD برای مطالعات ارزیابی دقت تشخیصی آماده شود.


علاوه بر این، بخش ضمیمه شامل تشکر و قدردانی، محل تامین بودجه، تضاد منافع، و سهم نویسنده در نگارش مقاله باید در انتهای متن مقالات برای تمامی انواع مطالعات ذکر گردد.


مقاله اصیل/ تحقیقاتی (Original Article)


در این نوع مقالات نتايج يک تحقيق ارائه می گردد. (4000-3500 کلمه، بدون چکیده، جداول و منابع)


مطالعات مشاهده ای


مطالعات گروهی، کنترل موردی، و مقطعی باید بر اساس دستورالعمل STROBE تنظیم گردند.


کارآزمایی بالینی


این گروه از مطالعات، باید مطابق با دستورالعمل CONSORT آماده شوند. در صورتی که مقاله از نوع کارآزمایی بالینی است؛ کد ثبت مطالعه در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران (www.irct.ir) می­بایست درج گردد. با توجه به بخشنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور ، مجلات مجاز به انتشار مقالات کارآزمایی بالینی بدون کد ثبت نیستند. بدیهی است، مقالاتی که فاقد کد ثبت باشند در فرایند داوری قرار نمی­گیرند.


مقاله پژوهشی اصیل به ترتیب شامل بخش­های زير است:


زمینه و هدف : این بخش شامل موارد زیر است:


مشکل چیست، آنچه که تاکنون در این باره شناخته شده است و دلایل اهمیت موضوع، سؤوالات بدون پاسخی که اين تحقيق به آن  پاسخ می گويد و شرح اين که چگونه نتايج اين تحقيق می تواند به رفع ابهامات کمک کند. هدف و یا فرضیه پژوهش (متناسب با نوع پژوهش)؛


مواد و روش ها: به نحوی بايد نوشته شود که هر خواننده  بتواند با آن، تجربه نويسنده مقاله را تکرار کند، (نوع مطالعه، شرکت کنندگان و زمینه ای که پژوهش در آن اجرا شده است و چگونگی انجام آن)،


ملاحظات اخلاقی: در این بخش، در مقالات پژوهشی می­بایست کد کمیته اخلاق و ملاحظات اخلاقی رعایت شده ، درج گردد.


یافته ها : در این بخش خلاصه ای از یافته های کلیدی و یا نتایج مرتبط با اهداف پژوهش ارائه می­گردد. گزارش یافته های پژوهش به زبان گذشته صورت گرفته و از مقایسه و تفسیر یافته ها در این بخش خودداری گردد.


از جدول و نمودار با حداقل تعداد ممکن استـفاده شود. عنوان جدول، بالای آن و در نمودار، زير آن قرار گيرد (با ذکر شماره). با توجه به محدوديت صفحات مجله، بديهی است از تکرار ارايه مطالبی که در متن آورده شده اند در جداول و بالعکس بايد پرهیز نمود، جداول و نمودارها فارسی باشند. عکس ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به همراه توضيحات آن  بايستی جداگانه و در دنباله متن اصلی مقاله آورده شده و شماره گذاری گردد . کيفيت تصاوير ارسالی مطلوب باشد و با حجم dpi 250 در قسمت مربوطه بار گذاری گردد.


بحث : در این بخش چگونگی ارتباط یافته های این مطالعه با یافته­های سایر پژوهش ها و نظریه های موجود بیان می­گردد؛ پاراگراف اول می بایست با پاسخ به سوال اصلی پژوهش شروع شده و مهمترین یافته مطالعه را بیان نماید.


سپس يافته های اصلی به دست آمده در 2-1 پاراگراف با نتایج سایر تحقیقات و مطالعات داخلی و خارجی مقایسه و بحث و تفسیر گردد. در پاراگرف بعدی، موارد کاربرد عملی و قابليت تعميم پذيری نتايج، نقاط قوت و محدودیت های پژوهش، پیشنهاد یا توصیه برای تحقیقات آتی، و در مجموع ارايه آن چه که در نتیجه انجام اين تحقيق به علم اضافه شده است به­طور خلاصه شرح داده می شود.


نتیجه گیری: مقاله بايد با يک نتيجه گيری روشن و مختصر در ارتباط با سووال یا اهداف پژوهش، به طوری که از حد نتايج مطالعه فراتر نرود، خاتمه يابد.


تشکر و قدردانی: در اين بخش نويسندگان می توانند از تامين  کنندگان نيازهای مالی و امکانات تحقیق و يا افراد ديگری که در انجام تحقيق کمک یا مشارکت نموده اند، تشکر و قدردانی نمايند. در انتهای متن مقاله تحقيقی، می بايست نام موسسه ای که مطالعه در آن انجام شده و يا حمايت مالی نموده است، ذکر گردد. همچنین، هر یک از نويسندگان بايستی هر نوع منافع مادی و معنوی دخيل در ارائه مقاله و يا انجام پژوهش را قيد نمايند (تعارض منافع).


کد تاییدیه کمیته اخلاق دانشگاه یا سازمان مربوطه می­بایست ذکر گردد. در صورتی که مقاله منتج از پايان نامه دانشجويی است، مشخصات و شماره پايان نامه ذکر شود.


مقاله مروری (Review Article)


مقالات مروری برای ارائه آخرين يافته ها درباره يک موضوع خاص مطرح می شود. (حداکثر5000 کلمه، بدون چکیده، جداول و منابع). این نوع مقالات مرور مقالات و بررسی های نظری را در بر می گیرد. مقالات مروری نظام مند و متاآنالیزها بایستی بر اساس استاندرادهای PRISMA آماده سازی شوند.


 توجه به نکات ذیل ضروری است:


1-     اين مقالات برای ارايه آخرين يافته های علمی درباره يک موضوع خاص تنظیم شده باشد.


2-     هدف مطالعه یا سوالی که مقاله به آن پاسخ می­دهد، به­طور صریح در انتهای مقدمه بیان گردد.


3-     نويسنده در زمينه موضوع مقاله صاحب نظر و ترجیحا دارای مقاله باشد.


4-     نویسنده به مقالات منتشره خود استناد نماید.


گزارش موردی (Case Report)


گزارشات موردی باید برای معرفی مورد يا مواردی که به ندرت مشاهده می شوند، مد نظر قرار دارد. (2500-1000 کلمه، بدون چکیده، جداول و منابع)


گزارشات موردی باید به صورت ذیل تنظیم گردند: خلاصه (غیرساختاری، حداکثر تا 200 کلمه)، مقدمه، گزارش موردی، بحث، منابع، و اشکال.


گزارش کوتاه (Brief Report)


مقالات تحقیقاتی می توانند با فرمت گزارش کوتاه منتشر شوند. خلاصه بدون ساختار در این بخش نباید بیشتر از 150 کلمه باشد. ساختار نسخه اصلی بایستی حاوی حداکثر 1500 کلمه باشد. جداول و اشکال باید محدود به 2 مورد شود و منابع نباید بیش از 15 مورد باشند.


نامه به سردبیر (Letter to Editor)


تمام مراسلات برای چاپ در نظر گرفته خواهند شد اگر شامل انتقاد سازنده روی مقالات قبلی چاپ شده در مجله اخلاق زیستی باشند. در تمامی موارد حق پاسخ دهی برای نویسندگان محفوظ خواهند بود. همچنین گزارشات تحقیقات محدود یا تجارب بالینی می توانند در قالب یک نامه ارسال گردند. طول نامه نباید بیشتر از 700 کلمه باشد.


ضمایم


تعارض منابع


از نویسندگان انتظار می رود که هر گونه منبع پشتیبانی یا ارتباطات تجاری که ممکن است تعارض منافع را در ارتباط با مقاله ارسالی در بر داشته باشد شفاف سازی نماید. تمام منابع مالی حمایت کننده کار بایستی در بخش پیوست انتهای نسخه اصلی بیان شوند.


مشارکت های مالی سازمان ها یا نهادهای مختلف در تمامی مسائل مربوط به تحقیق )به طور مثال استخدام، مشاوره، مالکیت استخدام، و بهره های دیگر سهامی، ترتیب بندی ثبت اختراع در صدور مجوز( باید به عنوان تعارض منافع در انتهای فایل متن نسخه اصلی ذکر شود.


 


مشارکت نویسندگان


بر اساس پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجلات پزشکی احراز سمت نویسندگی مقالات علمی به طور خلاصه منوط به داشتن شروط چهار گانه ذیل به طور همزمان می باشد: • کمک قابل توجه در طراحی مطالعه و تحلیل یا تفسیر داده های آن و

 • تهیه پیش نویس مقاله یا اصلاح نمودن آن و

 • تصویب نهایی نسخه آماده شده برای چاپ و

 • پاسخ گو بودن در تمام جنبه های پژوهش


شیوة تنظیم منابع


رفرنس نویسی در متن مطابق با شیوه ونکوور، به ترتیب ورود در متن شماره­گذاری گردد. بدیهی است، تعداد منابع مورد استناد در متن مقاله می­بایست با فهرست منابع همخوانی داشته باشد. تمامی منابع باید به زبان انگلیسی نوشته شوند. در مورد منابع فارسی، حتماً منبع باید به صورت انگلیسی ارائه شود و در انتهای آن در داخل کروشه کلمه [Persian] قید شود.


نحوه نگارش و تنظيم منابع مطابق با فرمت ونکوور در نرم افزار اندنوت می­باشد. مثال هایی از نحوه نگارش منابع در زير آورده شده است:


مقاله: نام خانوادگي نويسنده (نويسندگان) و حرف اول نام نويسنده (نويسندگان)، عنوان كامل مقاله، مخفف نام مجله (حروف ایتالیک)، سال انتشار، شماره مجله: صفحه شروع و پایان مقاله. مثال:


در صورتی که تعداد نویسندگان مقاله 6 نفر یا کمتر باشد، نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک تمامی نویسندگان ذکر می گردد:


 


Mohammadi S, Borhani F, Roshanzadeh M. Moral distress in students: A cross-sectional study in educational environment. Med Ethics J 2015; 9(31):29-47


در صورتی که تعداد نویسندگان مقاله بیش از 6 نفر باشد، به شرح زیر عمل می شود:


Abbasi M, Nejadsarvari N, Kiani M, Borhani F, Bazmi S, Nazari Tavaokkoli S, et al. Moral distress in physicians practicing in hospitals affiliated to medical sciences universities. Iran Red Crescent Med J 2014; 16(10):1-8.


كتاب :


Beauchamp TL, Childress J. Principles of Biomedical Ethics. 7th Ed. USA: Oxford University Press, 2013:310-45در صورتی که كتاب داراي چند فصل باشد، به­طوریكه هر فصل، نويسنده يا نويسندگان جداگانه داشته باشد و منظور مولف تنها اشاره به يكي از فصول كتاب است، به ترتيب زير عمل می­گردد:


Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW. The genetic basis of human cancer. 8th edition, New York: McGraw-Hill; 2002:93-113.


Read JL. The new era of quality of life assessment. In: Walker SR, Rosser RM. Quality of Life Assessment. Key issues in the 1990s, 6th edition, Kluwer Academic Publishers: The Netherland, 1993:3-10


کتاب ترجمه شده:


مثالی از یک کتاب که به فارسی ترجمه شده است و از نسخه فارسی آن در مقاله استفاده شده است:


 Bagherloo S. End of Traditional Marketing Area. (Translation). Zimen S, ed. 2nd ed. Tehran: Mobaleghan Publication; 2004: 49-50.[Persian]


مقاله چاپ شده در روزنامه:


Wolf W. State’s mail-order drug plan launched. Minneapolis Star Tribune. May 14, 2004:1B. 


 


مطالب برگرفته از وب سایت:


Outbreak notice: Cholera in Haiti. Centers for Disease Control and Prevention Web site. http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/outbreak-notice/haiti-cholera.htm. Updated January 9, 2012. Accessed February 1, 2012.


پایان نامه:


Weisbaum LD. Human sexuality of children and adolescents: a comprehensive training guide for social work professionals [master Thesis]. Long Beach (CA): California State University, 2005.


 


Clark JM. Referencing style for journals. [PhD Thesis], University of Leicester, UK, 2002.


 


کنفرانس:


Chu H, Rosenthal M. Search engines for the World Wide Web: a comparative study and evaluation methodology. Paper presented at: American Society for Information Science 1996 Annual Conference; October 19 24, 1996; Baltimore, MD. http://www.asis.org/annual-96/electronicproceedings/chu.html. Accessed February 26, 200


سایر منابع الکترونیک:


World Health Organization. Tuberculosis Facts 2008/WHO Fact Sheets on Tuberculosis and Stop TB Partnership [Internet]. 2008 Apr [cited 2011 Mar 1]


http://www.who.int/tb/publications/2008/factsheet_april08.pdf


 


Institute of Medicine. Meeting 2: Impact of Pregnancy Weight on Maternal and Child Health [Internet]. 2006 May 15 [cited 2011 Mar 1]


http://www.iom.edu/Activities/SelectPops/pregweightwrkshp/2006-MAY-30.aspx


Report:


MacDonald S. The state of social welfare in the UK. Report, University of Durham, UK, June 2011.


 


Patent:


Smith ST. Referencing styles for journals – a new method. Patent 12346-ZH, USA, 2011.


Jones P. Referencing styles for journals – a new method. Patent application 12346-ZHA, USA, 2011.


 


Acts and international treaties


Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004, P.L. 108-446, 20 U.S.C. § 1401, 118 STAT. 2657 (2004). World Trade Organization. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm. Accessed June 1, 2015.


 


Newspaper/magazine


Clark JM. Referencing style for journals. The Independent, 21 May 2006, p.10.


 


توجه: حداقل یک سوم از منابع بایستی مربوط به 5 سال اخير و نمایه شده در Scopus یا PubMed باشد. منابع ذکر شده با شماره های متن مطابقت داشته و به ترتيب استفاده در متن درج شده باشد.


اشکال و جداول


اشکال و جداول بایستی در انتهای متن اصلی با عنوان بندی مناسب، اعداد فارسی، و رعایت نگارش اعداد اعشاری به صورت فارسی (مثال: نود و چهل و پنج صدم درصد باید به صورت 45/90% ارائه شود؛ فرم های غلط: 90.45، %45/90) ارائه شوند. عکس ها بايد به فرمت  jpeg باشند. در جداول توزیع فراوانی، گزارش در هر ستون به صورت: عدد (درصد) تدوین گردد. نمودارها بایستی از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. ضمنا فایل قابل ویرایش اشکال پس از پذیرش مقاله از نویسندگان جهت اصلاحات ساختاری مجله، دریافت خواهد شد.


 


 


مسئولیت پذیری و الزامات اخلاقی [نامه همراه مقاله (Cover letter)]


نویسندگان باید گواهی دهند که نسخه اصلی و هیچ محتوای مشابه دیگری در هیچ جایی و هیچ زبان دیگری ارسال و یا برای چاپ در نظر گرفته نشده است. نویسندگان مسئول پاسخگوی صحت و سقم کل کار، از ابتدا تا زمان چاپ مقاله می باشد. نامه همراه مقاله شامل فرم تعهدنامه و کپی رايت باید همراه با مقاله ارسال گردد. اين نامه می بايست توسط تمامی نويسندگان مطالعه و امضا شود. در مواقعی که یک نویسنده از فهرست نویسندگان اضافه و یا حذف می گردد، توافق نگاشته شده که به امضای نویسنده مسئول رسیده بایستی به دفتر مجله ارسال گردد. منابع حمایت کننده مالی پروژه باید مورد قدردانی واقع گردند.


اگر مطالعه انسانی باشد، نویسندگان باید اظهار نمایند که مطالعه توسط کمیته اخلاق تصویب شده است و فرم های رضایت نامه از افراد شرکت کننده گرفته شده است. شایان ذکر است بیان جمله ای مبنی بر پایبند بودن محققین به اصول بیانیه هلسینکی در تمام دوره پژوهش ضروری می باشد. تمام مجوزهای مربوطه برای ذکر مستندات، تصاویر و جداول سایر محققین بایستی ارائه گردد.


مجله اخلاق زیستی پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل دیتاسازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد. هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستوالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


مقالات پذيرفته شده به صورت الکترونيک منتشر می شوند.


حق چاپ


مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مالکیت حق چاپ تمام موارد منتشر شده را دارد. با این وجود بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی آزاد، تمام مطالعات چاپ شده در این مجله به صورت آزاد در وب سایت مجله برای عموم بدون پرداخت هزینه قابل دسترس می باشد.


چک لیست نهایی


نویسندگان می­بایست قبل از ارسال مقاله خود، از تنظیم و فراهم آوردن موارد زیر اطمینان حاصل نمایند: 1. 1.     صفحه عنوانشامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، مشخصات و جایگاه سازمانی نویسندگان

 2. 2.     خلاصه مقاله فارسی

 3. 3.     خلاصه مقاله انگلیسی

 4. 4.     متن مقاله بدون نام نویسندگان

 5. 5.     منابع

 6. 6.     جداول و تصاویر

 7. 7.     نامه همراه و فرم تعهدنامه مطابق با الگوی ارائه شده در سایت مجله


 


همچنین به عنوان بخشی از پروسه ارسال مقاله، نویسندگان ملزم به رعایت مفاد ذیل می باشند: • نسخ ارسالی در هیچ مجله ای به زبان فارسی یا زبان دیگری در مرحله داوری یا چاپ نیست.

 • متن با رعایت تمامی اصول نگارش مقاله بر اساس راهنمای نویسندگان مجله تهیه شده است.

 • کلیه تعارض منافع مربوط به مطالعه حاضر در متن تصریح شده است.

 • سهم هر یک از نویسندگان در شکل گیری مطالعه حاضر، در قسمت ضمائم در انتهای متن اصلی مشخص شده است.

 • تمام نویسندگان اذعان می دارند که تمام بخش های نسخه ارائه شده بدون داده های جعلی نگاشته شده است و فاقد اطلاعات تحریف شده شامل دستکاری فریبنده، تصاویر جعلی و سرقت علمی - ادبی می باشد.

 • منابع تامین مالی پژوهش حاضر در بخش ضمائم، معین و شفاف سازی شده است.


 


هزینه انتشار مقاله


نظر به اینکه مجله علمی- پژوهشی اخلاق زیستی مربوط به بخش خصوصی است بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری مجله و به منظور تامین بخشی از هزینه­ های بررسی، طراحی جلد، صفحه آرایی، داوری، ویراستاری و نمایه سازی مقالات، مقرر گردید پس از بررسی اولیه مقاله در جلسه هیات تحریریه و تعیین داور، ادامه فرایند رسیدگی به مقاله پس از پرداخت مبلغ: 15/000/000 ریال (یک میلیون و پانصد هزار تومان) قابل پرداخت: بانک ملت شعبه بیمارستان دی تهران 1939464763 بنام موسسه بین المللی حقوق پزشکی صورت می پذیرد. در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت نمایه سازی، قبل از صدور گواهی پذیرش و نمایه سازی، نسبت به واریز مبلغ: 25/000/000 ریال (دو میلیون و پانصد هزار تومان) دیگر به حساب فوق الذکر اقدام گردد.


 


رعایت حریم خصوصی


اسامی، آدرس، ایمیل و سایر اطلاعات مخاطبین مجله اعم از خوانندگان، نویسندگان و ویراستاران در وب سایت مجله، محرمانه بوده، به طور انحصاری برای اهداف این مجله استفاده خواهند شد و برای هیچ منظور دیگری در دسترس نخواهند بود. هویت نویسندگان و داوران محفوظ خواهد ماند. مقاله ارسالی تنها برای داوران و هیات تحریریه قابل رویت می باشد.


  • ·         تمامی مدارک و نسخ مقالات به مدت 6 ماه پس از انتشار مقاله نگهداری و سپس معدوم می گردد.