مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی

اخلاق زیستی حوزه مطالعاتي است كه چالش‌هاي اخلاقي ناشي از بكارگيري ابداعات و نوآوري‌هاي علوم زيستي و پزشكي را در فضايي ميان رشته‌اي به طور نظام‌مند مورد بررسي قرار داده، و به تنظيم و تنسيق روابط ميان فنّاوري‌هاي نوين زيستي و نظام رفتاري انسان مي‌پردازد و بايدهاي موجد در اين حوزه را سامان مي‌بخشد. قلمروي اخلاق زيستي، مطالعه و ارزيابي نحوه تقابل آثار و پيامدهاي به كاربستن فنّاوري‌هاي جديد زيست پزشكي در زندگي بشري را با اصول و معيارهاي اخلاقي در بر مي‌گيرد. اين فنّاوري‌ها و پيشرفت‌ها كه قلمرو و موضوعات اخلاق زيستي را تشكيل مي‌دهند در چهار حوزه اصلي قابل طبقه‌بندي هستند:

فنّاوري‌هاي حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوري‌هاي تشديدكننده‌ي حيات براي اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوري‌هاي توليد مثل و به ويژه شبيه سازي، فنّاوري‌هاي مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني.

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.


تصویر صفحه خانگی مجله

Visits:3648


دوره 8 (1397): مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، ویژه نامه حقوق شهروندی، پاییز 1397

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

فاطمه عرب‌احمدی, احمدرضا خزائی
PDF
7-16
ایرج افشار احمدی, محمد روحانی مقدم, مریم آقایی بجستانی
PDF
17-28
امیر جوادی
PDF
29-41
مهری توتونچیان, سیدمحمدرضا امام
PDF
43-53
پروین احمدی, سما کشاورز دیزجینی
PDF
55-68
حسام‌الدین خلعتبری لیماکی, سیدحسین جعفری‌نسب
PDF
69-82
محمدحسین جعفری, مهری حیدری نوشهر, الهه پارسا
PDF
83-94
محمد شریف‌شاهی, قدرت‌الله نوروزی, محسن محمدی فارسانی, آمنه دهشیری
PDF
95-107
الهام سیفی, سیدمحمدرضا امام
PDF
109-121