مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی

اخلاق زیستی حوزه مطالعاتي است كه چالش‌هاي اخلاقي ناشي از بكارگيري ابداعات و نوآوري‌هاي علوم زيستي و پزشكي را در فضايي ميان رشته‌اي به طور نظام‌مند مورد بررسي قرار داده، و به تنظيم و تنسيق روابط ميان فنّاوري‌هاي نوين زيستي و نظام رفتاري انسان مي‌پردازد و بايدهاي موجد در اين حوزه را سامان مي‌بخشد. قلمروي اخلاق زيستي، مطالعه و ارزيابي نحوه تقابل آثار و پيامدهاي به كاربستن فنّاوري‌هاي جديد زيست پزشكي در زندگي بشري را با اصول و معيارهاي اخلاقي در بر مي‌گيرد. اين فنّاوري‌ها و پيشرفت‌ها كه قلمرو و موضوعات اخلاق زيستي را تشكيل مي‌دهند در چهار حوزه اصلي قابل طبقه‌بندي هستند:

فنّاوري‌هاي حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوري‌هاي تشديدكننده‌ي حيات براي اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوري‌هاي توليد مثل و به ويژه شبيه سازي، فنّاوري‌هاي مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني.

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.


تصویر صفحه خانگی مجله

Visits:3648


دوره 7, شماره 26 (1396): مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، زمستان 1396

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

محمد توکل, هادی فراهانی
PDF
7-21
عادل زاهد بابلان, علی خالق خواه, سلیم کاظمی, رامین غریب زاده
PDF
23-30
محسن شیراوند, محمدعلی عبدالهی
PDF
31-41
خدیجه آذر, عیسی ثمری
PDF
43-49
مسعود عبداله‌ رش, محمدحسن صیف, سیدمحمد شبیری, معروف خلیلی
PDF
51-60
علیرضا میرکمالی, امین حاجی‌وند
PDF
61-75
جعفر برقی مقدم, سوسن رسولی, مهدی نکوفر
PDF
77-84

مقاله مروری

ناهید دهقان نیری, ترانه تقوی, محبوبه شالی
PDF
85-96