مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی

اخلاق زیستی حوزه مطالعاتي است كه چالش‌هاي اخلاقي ناشي از بكارگيري ابداعات و نوآوري‌هاي علوم زيستي و پزشكي را در فضايي ميان رشته‌اي به طور نظام‌مند مورد بررسي قرار داده، و به تنظيم و تنسيق روابط ميان فنّاوري‌هاي نوين زيستي و نظام رفتاري انسان مي‌پردازد و بايدهاي موجد در اين حوزه را سامان مي‌بخشد. قلمروي اخلاق زيستي، مطالعه و ارزيابي نحوه تقابل آثار و پيامدهاي به كاربستن فنّاوري‌هاي جديد زيست پزشكي در زندگي بشري را با اصول و معيارهاي اخلاقي در بر مي‌گيرد. اين فنّاوري‌ها و پيشرفت‌ها كه قلمرو و موضوعات اخلاق زيستي را تشكيل مي‌دهند در چهار حوزه اصلي قابل طبقه‌بندي هستند:

فنّاوري‌هاي حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوري‌هاي تشديدكننده‌ي حيات براي اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوري‌هاي توليد مثل و به ويژه شبيه سازي، فنّاوري‌هاي مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني.

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.


تصویر صفحه خانگی مجله

Visits:3648


دوره 7, شماره 24 (1396): مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، تابستان 1396

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

رضا فیروزی
PDF
7-22
رضا برنجکار, سیدکاظم سیدباقری, ابوذر نوروزی
PDF
23-36
محمد صالحی, سیده زهرا حسینی درونکلایی, شهربانو محمدی
PDF
37-45
لیلا افشار, گیتا رضوانی, محمد حسین‌زاده, زهرا سماواتیان
PDF
47-54
الهه پیرعلائی, محبوب شیخعلی زاده
PDF
55-67
نبی اله غلامی, محمود عباسی
PDF
83-97

مقاله مروری

معصومه فرزین, عبدالحمید هوشمند
PDF
69-82
علیرضا پوراسماعیلی, محمدرضا واعظی کاخکی, الهام بامری
PDF
99-114