مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی

اخلاق زیستی حوزه مطالعاتي است كه چالش‌هاي اخلاقي ناشي از بكارگيري ابداعات و نوآوري‌هاي علوم زيستي و پزشكي را در فضايي ميان رشته‌اي به طور نظام‌مند مورد بررسي قرار داده، و به تنظيم و تنسيق روابط ميان فنّاوري‌هاي نوين زيستي و نظام رفتاري انسان مي‌پردازد و بايدهاي موجد در اين حوزه را سامان مي‌بخشد. قلمروي اخلاق زيستي، مطالعه و ارزيابي نحوه تقابل آثار و پيامدهاي به كاربستن فنّاوري‌هاي جديد زيست پزشكي در زندگي بشري را با اصول و معيارهاي اخلاقي در بر مي‌گيرد. اين فنّاوري‌ها و پيشرفت‌ها كه قلمرو و موضوعات اخلاق زيستي را تشكيل مي‌دهند در چهار حوزه اصلي قابل طبقه‌بندي هستند:

فنّاوري‌هاي حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوري‌هاي تشديدكننده‌ي حيات براي اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوري‌هاي توليد مثل و به ويژه شبيه سازي، فنّاوري‌هاي مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني.

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.


تصویر صفحه خانگی مجله

Visits:3648


دوره 9, شماره 32 (1398): مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، تابستان 1398

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

هادی رحمدل, مصیب سامانیان, آذر کفاش‌پور
PDF
7-18
کامیار عظیمی, منیجه شهنی ییلاق, مرتضی امیدیان
PDF
19-32
باقر علیزاده, ناصر ناستی‌زایی
PDF
33-45
سیدرضا احسان‌پور, جواد حبیبی
PDF
47-60
حجت شفیعی, مجید وزیری
PDF
61-72
کامران طاهرپور, حسین مهدی‌زاده, زهره معتمدی‌نیا
PDF
73-85
ژانت الیزابت بلیک, کمیل صادقی
PDF
87-100
اسماعیل کشکولیان, عباس شیخ الاسلامی, مهدی نقوی
PDF
101-110