مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی

اخلاق زیستی حوزه مطالعاتي است كه چالش‌هاي اخلاقي ناشي از بكارگيري ابداعات و نوآوري‌هاي علوم زيستي و پزشكي را در فضايي ميان رشته‌اي به طور نظام‌مند مورد بررسي قرار داده، و به تنظيم و تنسيق روابط ميان فنّاوري‌هاي نوين زيستي و نظام رفتاري انسان مي‌پردازد و بايدهاي موجد در اين حوزه را سامان مي‌بخشد. قلمروي اخلاق زيستي، مطالعه و ارزيابي نحوه تقابل آثار و پيامدهاي به كاربستن فنّاوري‌هاي جديد زيست پزشكي در زندگي بشري را با اصول و معيارهاي اخلاقي در بر مي‌گيرد. اين فنّاوري‌ها و پيشرفت‌ها كه قلمرو و موضوعات اخلاق زيستي را تشكيل مي‌دهند در چهار حوزه اصلي قابل طبقه‌بندي هستند:

فنّاوري‌هاي حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوري‌هاي تشديدكننده‌ي حيات براي اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوري‌هاي توليد مثل و به ويژه شبيه سازي، فنّاوري‌هاي مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني.

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.


تصویر صفحه خانگی مجله

Visits:3648


دوره 7, شماره 25 (1396): مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، پاییز 1396

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

سعید غفاری, شعله زکیانی
PDF
7-15
اسفندیار غفاری‌نسب, خلیل کریمی, سیدابراهیم مساوات, محمدعلی قاسمی‌نژاد
PDF
17-29
نبی‌اله غلامی, حسنعلی مؤذن‌زادگان
PDF
31-44
مهدی زاهدی, محمدحسین عرفان‌منش, نگار هوشمند
PDF
45-62
عباسعلی رستگار, مرتضی اکبرزاده صفوئی, سمیه زنگیان
PDF
63-82
سجاد رحمتی, سحر کاوندی
PDF
83-99

مقاله مروری

سعید بیرودیان, حمیده آرین‌نیا
PDF
101-110
مهدی رضائی, خدیجه جامی‌الاحمدی
PDF
111-122