مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی

اخلاق زیستی حوزه مطالعاتي است كه چالش‌هاي اخلاقي ناشي از بكارگيري ابداعات و نوآوري‌هاي علوم زيستي و پزشكي را در فضايي ميان رشته‌اي به طور نظام‌مند مورد بررسي قرار داده، و به تنظيم و تنسيق روابط ميان فنّاوري‌هاي نوين زيستي و نظام رفتاري انسان مي‌پردازد و بايدهاي موجد در اين حوزه را سامان مي‌بخشد. قلمروي اخلاق زيستي، مطالعه و ارزيابي نحوه تقابل آثار و پيامدهاي به كاربستن فنّاوري‌هاي جديد زيست پزشكي در زندگي بشري را با اصول و معيارهاي اخلاقي در بر مي‌گيرد. اين فنّاوري‌ها و پيشرفت‌ها كه قلمرو و موضوعات اخلاق زيستي را تشكيل مي‌دهند در چهار حوزه اصلي قابل طبقه‌بندي هستند:

فنّاوري‌هاي حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوري‌هاي تشديدكننده‌ي حيات براي اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوري‌هاي توليد مثل و به ويژه شبيه سازي، فنّاوري‌هاي مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني.

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.


تصویر صفحه خانگی مجله

Visits:3648


دوره 8, شماره 29 (1397): مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، پاییز 1397

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

مجید جشیره, ناصر ناستی‌زایی
PDF
7-18
محمد تابان, رضا علی‌پور, سیدمهدی ویسه, یسرا پناه
PDF
19-30
میثم غلام پور, هادی پورشافعی, عباس قاسمیان, هادی غلامرضایی
PDF
31-41
مهدی غفوریان, سهیلا صفایی, محمود عباسی
PDF
43-51
علی جوادی‌نژاد, علیرضا حیدری, فرح نادری, سعید بختیارپور, فریبا حافظی
PDF
53-62
سیدرضا احسان‌پور, احمد امی
PDF
63-75
اکبر بهمنی چوب‌بستی, سیدمهدی موسوی داودی, محمدرضا خلیل‌پور
PDF
77-85
مسعود قاصدی, فریبرز باقری, علیرضا کیامنش
PDF
87-98