مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی

اخلاق زیستی حوزه مطالعاتي است كه چالش‌هاي اخلاقي ناشي از بكارگيري ابداعات و نوآوري‌هاي علوم زيستي و پزشكي را در فضايي ميان رشته‌اي به طور نظام‌مند مورد بررسي قرار داده، و به تنظيم و تنسيق روابط ميان فنّاوري‌هاي نوين زيستي و نظام رفتاري انسان مي‌پردازد و بايدهاي موجد در اين حوزه را سامان مي‌بخشد. قلمروي اخلاق زيستي، مطالعه و ارزيابي نحوه تقابل آثار و پيامدهاي به كاربستن فنّاوري‌هاي جديد زيست پزشكي در زندگي بشري را با اصول و معيارهاي اخلاقي در بر مي‌گيرد. اين فنّاوري‌ها و پيشرفت‌ها كه قلمرو و موضوعات اخلاق زيستي را تشكيل مي‌دهند در چهار حوزه اصلي قابل طبقه‌بندي هستند:

فنّاوري‌هاي حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوري‌هاي تشديدكننده‌ي حيات براي اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوري‌هاي توليد مثل و به ويژه شبيه سازي، فنّاوري‌هاي مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني.

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.


تصویر صفحه خانگی مجله

Visits:3648


دوره 8, شماره 30 (1397): مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، زمستان 1397

فهرست مطالب

سخن سردبیر

محمود عباسی, فروزان اکرمی
PDF
7-8

مقاله پژوهشی

الهه محسنی
PDF
9-22
فاطمه میرشکار, ناصر ناستی‌زایی
PDF
23-34
خدیجه صادقی, اعظم علوی
PDF
35-44
کامران محلوجی, فروزان اکرمی
PDF
45-54
محمدحسن صیف, سعید مظلومیان, سیدمحمدباقر حسینی, طیبه محمدی‌نیا
PDF
55-68
سیدرضا احسان‌پور, هادی عظیمی گرکانی, مدیحه هاشم‌پور
PDF
69-87
محدثه مولوی, علیرضا آل‌بویه
PDF
89-106
سیدرضا اسدی وانانی, محمد محسنی دهکلانی, سعید ابراهیمی, عباسعلی سلطانی
PDF
107-117
علی آرمان, اکبر وروایی, محمدجواد جعفری
PDF
119-136