فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی

اخلاق زیستی حوزه مطالعاتي است كه چالش‌هاي اخلاقي ناشي از بكارگيري ابداعات و نوآوري‌هاي علوم زيستي و پزشكي را در فضايي ميان رشته‌اي به طور نظام‌مند مورد بررسي قرار داده، و به تنظيم و تنسيق روابط ميان فنّاوري‌هاي نوين زيستي و نظام رفتاري انسان مي‌پردازد و بايدهاي موجد در اين حوزه را سامان مي‌بخشد. قلمروي اخلاق زيستي، مطالعه و ارزيابي نحوه تقابل آثار و پيامدهاي به كاربستن فنّاوري‌هاي جديد زيست پزشكي در زندگي بشري را با اصول و معيارهاي اخلاقي در بر مي‌گيرد. اين فنّاوري‌ها و پيشرفت‌ها كه قلمرو و موضوعات اخلاق زيستي را تشكيل مي‌دهند در چهار حوزه اصلي قابل طبقه‌بندي هستند:

فنّاوري‌هاي حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوري‌هاي تشديدكننده‌ي حيات براي اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوري‌هاي توليد مثل و به ويژه شبيه سازي، فنّاوري‌هاي مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.


تصویر صفحه خانگی مجله

دوره 6, شماره 22 (1395): فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، زمستان 1395

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

سحر علی‌پور
PDF
7-17
محمدرضا رهبرپور
PDF
19-31
عادل زاهد بابلان, رامین غریب‌زاده, علی‌اکبر مرتضی‌زاده, آزاده دادجو
PDF
59-70
محمدرضا سرمدی, محمدحسن صیف, محمدنبی مرتضایی‌پور
PDF
71-80
سیدضیاءالدین علیانسب, سیدمرتضی علیانسب, مهدی تقوی آذر شربیانی
PDF
81-98
معصومه کریمی, عبداله علی اسمعیلی, غلامرضا عطایی, ثریا خفری, محبوبه خادم ابولفضلی
PDF
99-108

مقاله مروری

سیداحسان رئیس‌الساداتی, محمد هادی قنوات
PDF
33-44
فرح رامین
PDF
45-58