مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی

اخلاق زیستی حوزه مطالعاتي است كه چالش‌هاي اخلاقي ناشي از بكارگيري ابداعات و نوآوري‌هاي علوم زيستي و پزشكي را در فضايي ميان رشته‌اي به طور نظام‌مند مورد بررسي قرار داده، و به تنظيم و تنسيق روابط ميان فنّاوري‌هاي نوين زيستي و نظام رفتاري انسان مي‌پردازد و بايدهاي موجد در اين حوزه را سامان مي‌بخشد. قلمروي اخلاق زيستي، مطالعه و ارزيابي نحوه تقابل آثار و پيامدهاي به كاربستن فنّاوري‌هاي جديد زيست پزشكي در زندگي بشري را با اصول و معيارهاي اخلاقي در بر مي‌گيرد. اين فنّاوري‌ها و پيشرفت‌ها كه قلمرو و موضوعات اخلاق زيستي را تشكيل مي‌دهند در چهار حوزه اصلي قابل طبقه‌بندي هستند:

فنّاوري‌هاي حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوري‌هاي تشديدكننده‌ي حيات براي اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوري‌هاي توليد مثل و به ويژه شبيه سازي، فنّاوري‌هاي مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني.

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.


تصویر صفحه خانگی مجله

دوره 7, شماره 23 (1396): مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، بهار 1396

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

محمود عباسی, نبی‌اله غلامی, سحر سهیل‌مقدم
PDF
7-15
زینب شجاعی‌فر, افسانه مرزیه, ناصر ناستی‌زایی
PDF
17-28
محمد صالحی, مریم باباجانی بابلی
PDF
29-38
فتانه هاشم دباغیان, مینا فروزنده
PDF
39-47
محمدمهدی مقدادی, مریم جوادپور
PDF
61-77
کاظم حسین‌زاده, جلیل عظیمیان
PDF
79-85

مقاله مروری

مریم اسمعیلی پرزان, مصطفی رجائی‌پور, سید محسن رزمی
PDF
49-60
اسماعیل آذر
PDF
87-98