مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی

اخلاق زیستی حوزه مطالعاتي است كه چالش‌هاي اخلاقي ناشي از بكارگيري ابداعات و نوآوري‌هاي علوم زيستي و پزشكي را در فضايي ميان رشته‌اي به طور نظام‌مند مورد بررسي قرار داده، و به تنظيم و تنسيق روابط ميان فنّاوري‌هاي نوين زيستي و نظام رفتاري انسان مي‌پردازد و بايدهاي موجد در اين حوزه را سامان مي‌بخشد. قلمروي اخلاق زيستي، مطالعه و ارزيابي نحوه تقابل آثار و پيامدهاي به كاربستن فنّاوري‌هاي جديد زيست پزشكي در زندگي بشري را با اصول و معيارهاي اخلاقي در بر مي‌گيرد. اين فنّاوري‌ها و پيشرفت‌ها كه قلمرو و موضوعات اخلاق زيستي را تشكيل مي‌دهند در چهار حوزه اصلي قابل طبقه‌بندي هستند:

فنّاوري‌هاي حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوري‌هاي تشديدكننده‌ي حيات براي اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوري‌هاي توليد مثل و به ويژه شبيه سازي، فنّاوري‌هاي مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني.

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.


تصویر صفحه خانگی مجله

Visits:3648


دوره 9, شماره 31 (1398): مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، بهار 1398

فهرست مطالب

سخن سردبیر

محمود عباسی, فروزان اکرمی
PDF
7-8

مقاله پژوهشی

روزبه حبیبی
PDF
9-20
مهسا پیرزهی, ناصر ناستی‌زایی
PDF
21-33
مهدی معینی کیا, سلیم کاظمی, عظیم امیدوار, افشین دیوبند
PDF
35-45
محسن آیتی, سیما قرآنی سیرجانی, میثم غلام‌پور
PDF
47-61
نصراله قشقایی‌زاده
PDF
63-71
خلیل زندی, محمد فتاحی, فاطمه فقیرنژاد, فخرالسادات نصیری
PDF
73-83
معصومه کاشفی, حاجیه رجبی فرجاد, صدیقه طوطیان اصفهانی
PDF
85-96
محمدمهدی جهان‌پرور, مهرناز بهروزی, علی بیگدلی
PDF
97-115