دوره 4, شماره 3 (1395)

ISSUE XML

فهرست مطالب

سایر موارد

. PDF XML
 

پژوهشی/ اصیل پژوهشی

ارزشيابي مواجهه شغلي و پايش بيولوژيکي کارگران ماسه شويي با گردوغبار سيليس کريستالي PDF XML
غلامرضا پارساسرشت, منصور رضازاده آذري, رضوان زنده‌دل, سيد سعيد هاشمي نظري, الهه توکل 135-142
راهکارهاي ارتقاي ايمني و پيشگيري از تصادفات عابران پياده در شهرستان قزوين PDF XML
محمدرضا احدی, محمدزمان حسن پور, پریسا بشیری, پوریا بشیری 143-150
کارآيي زئوليت کلينوپتيلوليت اصلاح‌شده با اکسيد منگنز در حذف آرسنيک از منابع آبي PDF XML
محمدرضا مسعودی نژاد, منصور قادرپوري 151-160
ارتباط بين فرهنگ ايمني و استرس شغلي در بين کارکنان کارخانه‌هاي مخابراتي PDF XML
زهرا زمانیان, سولماز زکیان, مریم جمالی, بهرام کوهنورد 160-166
تأثير کوررنگي در سوانح ترافيکي PDF XML
عليرضا رحيمي کلور, امير مسعود رحيمي 167-174
حذف الکتروفوتوکاتاليتيکي استامينوفن از آب آشاميدني PDF XML
گیتی کاشی, مرجان پتکی 175-184
تحليل علّي و پيش‌بيني ميزان شدت حوادث صنعتي در صنايع ساخت‌وساز با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي PDF XML
احمد سلطلان زاده, ایرج محمدفام, شهرام محمودي, بهروز علي زاده سواره, علیرضا محمدی ارانی 185-192
پايايي و روايي پرسشنامه فرهنگ ايمني بر اساس مدل بومي در يک صنعت پتروشيمي PDF XML
روح الدين مرادي راد, فریدون خدایاری, مجید جلیلیان, آرش اکبرزاده, لیلا امیدی, سامان روشنی, قاسم طوری 193-200
تغييرات فاکتورهاي خوني ناشي از مواجهه با فرمالدئيد در کارگران کارگاه‌هاي ملامين سازي PDF XML
رضوان زنده‌دل, صديقه حسين‌آبادي, آتنا رفيعي پور, زهره فضلي, نرگس وهاجي 201-206