مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

فصلنامه علمی- پژوهشی

تصویر صفحه خانگی مجله

Visits:23188

اطلاعیه ها

 

ثبت و نمایش شناسه ORCID

 

از ابتدای سال 1397 ، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID  برای تمامی نویسندگان مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردید.

 
پست شد: 2018-07-23 بیشتر...
 
اطلاعیه های بیشتر