دوره 11, شماره 38 (1398)

مجله تاریخ پزشکی، بهار 1398

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

روش‌های جراحی و درمان‌های یداوی بیماری‌های رحمی زنان از منظر اطبای اسلامی (از قرن سوم تا نهم قمری) PDF XML
زینب احمدوند, اصغر منتظرالقائم, مسعود کثیری, فاطمه علیان 7-18
انواع سرطان در آثار پزشکی تمدن اسلامی از قرن نخست تا پایان قرن ششم قمری PDF XML
علی‌رضا روحی, ابراهیم محمدزاده مزینان 19-31
طب و اطبای ایرانی در دوره تیموریان و ترکمانان (قرن نهم و اوایل قرن دهم قمری) PDF XML
ولی دین‌پرست 33-42
ابزار‌های ایجاد نظام سلامت نوین اسلامی بر پایه بایسته‌های شناختی و ویژگی‌های نظام‌های سلامت کلان PDF XML
مجتبی هادی‌زاده, سیداحمد بابایی چگینی 43-57
کاربردهای آیینی نقوش و کتیبه‌های ظروف و جام‌های جادوپزشکی با تأکید بر جام‌های دوران اسلامی ایران PDF XML
عبدالکریم عطارزاده, سیده‌مریم پورصالح امیری 59-73