*** نکته مهم: پاسخگویی برای پیگیری مقالات فقط با ارسال پیام به ایمیل نشریه و در موارد ضروری با ارسال پیام به شماره همراه مدیر اجرایی نشریه میسر است.
شماره تماس : 09920558234
ساعات تماس: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 11 لغایت 13
مدیر اجرائی: دکتر الهه پارسا
آدرس الکترونیک مدیر اجرائی : tarikh@sbmu.ac.ir
دبیر علمی : دکتر کورش دل پسند
آدرس الکترونیک دبیر علمی : k.delpasand@muk.ac.ir
سردبیر : دکتر محمود عباسی
آدرس الکترونیک سردبیر : tarikh@sbmu.ac.ir
نشانی : تهران - خیابان ولی عصر - بن بست شمس - پلاک 8 - طبقه اول - مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و شهید بهشتی
کد پستی : 1512745811

تماس با سردبیر

دکتر محمود عباسی
سردبیر
دانشیار ورئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

تماس با پشتیبانی

دکتر الهه پارسا
تلفن 09920558234