تهران- خیابان ولیعصر- روبروی توانیر- بن بست شمس- پلاک 8- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی- طبقه اول- گروه تاریخ پزشکی

-

تماس با سردبیر

دکتر کورش دل پسند- دبیر علمی
گروه تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

تماس با پشتیبانی

دبیرخانه فصلنامه تاریخ پزشکی