تهران - خیابان ولی عصر - بن بست شمس -پلاک 8 - طبقه اول
مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و شهید بهشتی

کد پستی : 1512745811
شماره تلفن : 88781036--8877851

دکتر کورش دل پسند. (دبیر علمی )
آدرس الکترونیکی دبیر علمی
k.delpasand@muk.ac.ir
________________________________________

تماس با سردبیر
DR. Mahmood Abbasi
tarikh@sbmu.ac.ir
تماس با پشتیبانی
Secretariat of the Journal of Medical History
tarikh@sbmu.ac.ir8, First floor, Shams Dead End, Valiasr Street, Tehran, IRAN
Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Postcode: 1512745811
Phone +98-21-88781036--8877851

Support Contact:
Dr Kourosh Delpasand
k.delpasand@muk.ac.ir

تماس با سردبیر

DR. Mahmood Abbasi

تماس با پشتیبانی

Secretariat of the Journal of Medical History