*** نکته مهم: پاسخگویی برای پیگیری مقالات فقط با ارسال پیام به ایمیل نشریه و در موارد ضروری با ارسال پیام به شماره همراه مدیر اجرایی نشریه میسر است.
شماره تماس : ارتباط فقط از طریق ارسال ایمیل صورت گیرد.
ساعات تماس: تمامی روزهای هفته
سردبیر : دکتر فرزانه غفاری
دبیر علمی : دکتر محمد ابراهیم زحلی نژاد
دبیر اجرایی: دکتر فاطمه فدایی
مدیر داخلی : دکتر بابک عباس بیگی
نشانی پستی : تهران - خیابان ولی عصر - بن بست شمس - پلاک 8 - طبقه اول - مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و شهید بهشتی
کد پستی : 1512745811

تماس با سردبیر

دکتر فرزانه غفاری
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
تلفن +98-21-88773521

تماس با پشتیبانی

---
تلفن 021-88773521 داخلی 303 و222