سیاست‌های داوری

مقالات ارسالی به مجله تاریخ پزشکی با روش داوری هم‌تراز خوانی ارزیابی می‌شوند؛ الگوی آن، نظام سردبیر به همراه دو داور است. در این مجله، داوران و نویسندگان به صورت داوری پنهان دوطرفه (double-blinded refereeing) با یکدیگر ارتباط دارند. بدین صورت که هیچ کدام از دو طرف (نویسنده و داور) از هویت یکدیگر آگاه نیستند.

براین اساس، مقالات دریافتی توسط دو و در صورت لزوم، سه داور همطراز مرور و داوری می‌شود.  نويسنده مسئول باید پس از دريافت نظرات داوران، نظر داور تطبیق و نظرات ویراستاری، موارد اصلاح شده را در فايل مقاله داوری شده، رنگی (هایلایت) و زیر خط‌دار کند و ظرف مدت ده روزه به همراه یک نامه در توضیح اصلاحات انجام شده از طریق سامانه به دبیرخانه مجله ارسال کند.

در غير اينصورت، مقاله از فرایند داوری یا نمایه‌سازی خارج خواهد شد. به منظور رفع ايرادهای احتمالی پیش از نمایه، يک نسخه از مقاله نهايی (galley proof) برای نويسنده مسئول ارسال می‌شود. اشکالات مقاله بايستی ظرف مدت 48 ساعت به دفتر مجله اعلام شود. هویت نویسندگان و داوران محفوظ خواهد ماند.