دوره 3, شماره 1 (1394)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل پژوهشی

الگوی اپیدمیولوژیک سوانح ترافیکی کشنده در استان‌های شمالی کشور در سال 89 PDF XML
نرگس انتظامی, سید سعید هاشمی نظری, حمید سوری, اردشیر خسروی, محمد رضا قدیرزاده 8 - 1
بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی و آسیب‌های مرتبط با آن در شهرستان قوچان در سال 1392 PDF XML
محمد بابائیان مقدم, سید سعید هاشمی نظری, سهیلا خداکریم 14- 9
بررسی میزان شیوع و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های منتقله از آب آشامیدنی و غذا PDF XML
محمد ملکوتیان, کامیار یغمائیان, حسین جعفری منصوریان, مصطفی علیزاده, محمد جعفری مدرک 24 - 15
مدل ارزیابی عملکرد ایمنی بر اساس عوامل سازمانی مؤثر بر ایمنی صنایع با استفاده از سیستم استنتاج فازی PDF XML
علیرضا خاکپور, عادله سمیعی زفرقندی 34 - 25
نظام جمع‌آوری اطلاعات سوانح ترافیکی در ایران، چالش‌ها و راهکارها PDF XML
علی خورشیدی, الهه عینی, مهدی صباغ, حمید سوری 42 - 35
بررسی جو ایمنی درمانگاه‌های توان‌بخشی شهر اهواز در سال 1392 PDF XML
الهه مغنی باشی منصوریه, فرزاد فرخی خیاوی, مجید روانبخش, محمدحسین حقیقی زاده 48 - 43
نقش سرپرست در اثربخشی دوره‌های آموزش ایمنی و تغییر نگرش کارکنان نسبت به مسائل ایمنی PDF XML
فریبا کیانی, محمدرضا خدابخش 56 - 49
بررسی بایوآئروسل ها در دبیرستان‌های دخترانه شهرستان اسلامشهر در سال1393-1392 PDF XML
گیتی کاشی, هما بیگلو 66 - 57
اندازه‌گیری و پايش مواد آلی و نوترینت­ها در طول رودخانه چناران بجنورد PDF XML
علی عطاملکی, شهرام صادقی, محمد دولتی, میترا غلامی, رضا قربانپور, احسان ابویی مهریزی 74 - 67