دوره 3, شماره 1 (1394)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی

الگوی اپیدمیولوژیک سوانح ترافیکی کشنده در استان‌های شمالی کشور در سال 89 PDF XML
نرگس انتظامی, سید سعید هاشمی نظری, حمید سوری, اردشیر خسروی, محمد رضا قدیرزاده 8 - 1
بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی و آسیب‌های مرتبط با آن در شهرستان قوچان در سال 1392 PDF XML
محمد بابائیان مقدم, سید سعید هاشمی نظری, سهیلا خداکریم 14- 9
بررسی میزان شیوع و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های منتقله از آب آشامیدنی و غذا PDF XML
محمد ملکوتیان, کامیار یغمائیان, حسین جعفری منصوریان, مصطفی علیزاده, محمد جعفری مدرک 24 - 15
مدل ارزیابی عملکرد ایمنی بر اساس عوامل سازمانی مؤثر بر ایمنی صنایع با استفاده از سیستم استنتاج فازی PDF XML
علیرضا خاکپور, عادله سمیعی زفرقندی 34 - 25
نظام جمع‌آوری اطلاعات سوانح ترافیکی در ایران، چالش‌ها و راهکارها PDF XML
علی خورشیدی, الهه عینی, مهدی صباغ, حمید سوری 42 - 35
بررسی جو ایمنی درمانگاه‌های توان‌بخشی شهر اهواز در سال 1392 PDF XML
الهه مغنی باشی منصوریه, فرزاد فرخی خیاوی, مجید روانبخش, محمدحسین حقیقی زاده 48 - 43
نقش سرپرست در اثربخشی دوره‌های آموزش ایمنی و تغییر نگرش کارکنان نسبت به مسائل ایمنی PDF XML
فریبا کیانی, محمدرضا خدابخش 56 - 49
بررسی بایوآئروسل ها در دبیرستان‌های دخترانه شهرستان اسلامشهر در سال1393-1392 PDF XML
گیتی کاشی, هما بیگلو 66 - 57
اندازه‌گیری و پايش مواد آلی و نوترینت­ها در طول رودخانه چناران بجنورد PDF XML
علی عطاملکی, شهرام صادقی, محمد دولتی, میترا غلامی, رضا قربانپور, احسان ابویی مهریزی 74 - 67