قبل از ارسال مقاله به مجله:

 1. راهنمای نویسندگان بصورت دقیق رعایت شود.
 2. یکی از مقالات را دانلود کرده و از نظر سبک نگارش(Style) الگو قرار داده شود.
 3. از شماره بهار 1400 خلاصه ای از مقاله بصورت انگلیسی منتشر خواهد شد. فعلاً ترجمه این بخش به عهده مجله می باشد.
 4. به همه الزامات، نکته ها و لینک ها عنایت کامل شود. رعایت همه موارد ضرورری است. با سابمیت مقاله، نویسندگان تائید می کنند که همه الزامات را مطالعه نموده و متعهد به رعایت آن هستند. عدم آگاهی رافع مسئولیت آنها نمی باشد.
 5. سابمیت کننده مقاله باید نویسنده مسئول (ترجیحاً) یا یکی از نویسندگان مقاله باشد. مقالاتی که توسط فردی غیر از نویسندگان سابمیت یا پیگیری شود در هر مرحله ای که مشخص شود، از فرایند داوری خارج و بایگانی خواهد شد.
 6. فایل اصلی مقاله بصورت یک فایل کامل شامل اسامی نویسندگان، وابستگی و ارکید آنها، جداول و نمودار ها در متن و در یک ستون آپلود شود.
 7. اسامی باید کامل باشد. و در هر چهارموقعیت سایت مجله، فایل ورد مقاله، ارکید و کپی رایت مثل هم باشد
 8. انتخاب مجله برای ارسال مقالات با نویسندگان می باشد، ولی مجله حق دارد بر اساس معیارهای خود بدون نیاز به ذکر دلیل، مقاله را مورد پذیرش قرار ندهد.
 9. این مجله برای اطمینان از اصالت نام نویسندگان و صیانت از اعضای محترم هیات علمی برای ارسال فرم کپی رایت و تائید پروف نهایی فقط ایمیل دانشگاهی (ac.ir) یا سازمان های دولتی ایران را می پذیرد. دانشجویان محترم به این نکته توجه فرمایند که نویسنده مسئول مقاله باید کپی رایت را در ابتدای سابمیت و پروف پیش از چاپ را با ایمیل دانشگاهی خود ارسال فرمایند. نویسندگان غیر هیات علمی مشمول این الزام نیستند.

الزامات بررسی مقالات

 1. همه قسمت های ثبت نام،شماره تلفن، وابستگی، نام دانشگاه/ موسسه، شناسه ORCID  و ایمیل دانشگاهی برای همه نویسندگان بصورت کامل ثبت شود.
 2. شناسه ORCID یک شناسه بین المللی اختصاصی دایمی برای تعیین هویت نویسندگان، سوابق تحصیلی، کاری و پژوهشی می باشد. این شناسه باید به زبان انگلیسی و دقیقا با اسامی نویسندگان درج شده در مقاله همسان باشد. فقط یکبار تکمیل شده و همیشه همراه اسم نویسندگان آورده می شود. برای ثبت نام به سایت رفته و مشخصات را بصورت کامل تکمیل کنید.
 3. نمونه کامل شده https://orcid.org/0000-0003-0178-3732
 4. ارکید هر نویسنده مقابل اسم خودش در متن مقاله ارسال ثبت شود
 5. ایمیل برای نویسندگان با وابستگی دانشگاه، ایمیل دانشگاهی می باشد. ایمیل دوم می تواند غیر دانشگاهی باشد. این ایمیل باید با وابستگی دانشگاهی منطبق باشد. بطور مثال اگر نویسنده دانشگاه اهواز را ذکر کرده است ایمیل اش هم باید مربوط به همان دانشگاه باشد.ایمیل نویسنده عضو هیات علمی مسئول در پروفایل مجله و مقالات باید دانشگاهی ac باشد.
 6. نویسندگان غیر دانشگاهی می توانند از ایمیل شخصی خود استفاده کنند
 7. واژه های ایمیل های نویسندگان باید معرف اسم نویسندگان باشد.
 8. با وجود یک عضو هیات علمی در لیست نویسندگان، دانشجو نمی تواند نویسنده مسئول مقاله باشد، مگر اینکه اعضای هیات علمی با ایمیل دانشگاهی موافقت خود را اعلام نمایند.
 9. مجله پرسشنامه های استفاده شده در مقالات را منتشر می کند.
 10. ثبت مقاله و پیگیری فقط در سامانه مجله
 11. بارگذاری اصلاحات و تغییراتفقط در سامانه مجله (فایل راهنما)
 12. پاسخ به سئوالات نویسندگان فقط با ایمیل می باشد. لطفاً در همه ایمیل ها حتماً کد مقاله در موضوع درج شود. چون اداره مجله بصورت مجازی است،  پاسخ به تلفن مقدور نمی باشد.
 13. به مهلت های داده شده برای اصلاحات و تائید پروف عنایت کامل شود. هر تاخیر در هر مرحله موجب بایگانی مقاله خواهد شد. برای راه اندازی مجدد لازم است مقاله مجدداً سابمیت شود و در نوبت جدید با هزینه های مجدد قرار گیرد.
 14. تاکیدات مربوط به راهنمای نویسندگان:
 • مقدمه کوتاه و حاوی مطالب با اهمیت و جدید باشد. تعداد واژه ها در مقدمه 500-400 واژه
 • ذکر ملاحظات مربوط به اخلاق با جزئیات کامل (مراجعه به لینک اشتباهات رایج)
 • ذکر شماره طرح مصوب یا پایان نامه و کد اختصاصی کمیته اخلاق در بخش تشکر و قدردانی: الزام مجلات برای ذکر کد اختصاصی کمیته اخلاق ماده 3.3  - از سال 1397 همه طرح های پژوهشی و پایان نامه ها دارای کد اخلاق می باشد. این کدها در سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وجود دارد. تشخیص ضرورت یا عدم نیاز به کد اخلاق به عهده کمیته های اخلاق دانشگاه ها و مرکز تحقیقاتی می باشد و مجلات موظف به درج کد اخلاق می باشند.
 • در صورتی که محل فعالیت شما دارای کمیته اخلاق در پژوهش نیست، درخواست خود را می‌توانید به اینجا ارسال کنید.
 • مقالات برگرفته از پایان نامه های دانشگاه های غیرعلوم پزشکی در صورت نداشتن کد اخلاق، با ارایه مستندات قابل پذیرش می باشد.
 • استفاده از منابع و مقالات جدید
 • عدم رفرنس به کتاب های درسی و پایان نامه ها
 • تعداد منابع 30-20 
 • ثبت همه منابع به زبان انگلیسی با روش ونکوور و plain text
 • فایل ها باید بصورت زیر تنظیم شود ( همه الزامات ضروری است)
 • یک مقاله از آخرین شماره دانلود کنید و مقاله خود را عیناً مطابق آن تنظیم کنید.

 فایل اصلی مقاله: فایل Word شامل عنوان، اسامی نویسندگان، شناسه ارکید همه نویسندگان، وابستگی ( مطابق یکی از آخرین مقالات مجله )،  ایمیل همه نویسندگان، مشخص کردن نویسنده مسئول و درج ایمیل دانشگاهی و بقیه قسمت های مقاله. همه مقالات نیاز به کد اخلاق دارند. بدون کد اخلاق مقاله بررسی نمی شود ( بجز مقالات مروری، کامنتری و نامه به سردبیر)

 عینا همین اجزاء برای خلاصه انگلیسی

 • ما فایل بی نام نویسندگان نمی خواهیم.
 • فایل دوم: متن کپی رایت تکمیل شده بصورت خواسته شده، امضاء شده و اسکن شده. اسم این فایل باید CR+کد مقاله. این فایل علاوه بر سابمیت در سایت مجله لازم است که توسط نویسنده مسئول با ایمیل دانشگاهی به ایمیل مجله (chj@sbmu.ac.ir) ارسال شود. لطفا فایل کپی رایت را دانلود کرده، پرینت کنید و با دست تکمیل، اسکن شود. دقت فرمائید که ترتیب نویسندگان با مقاله و سایت یکسان باشد
 • فایل های بعدی: پرسشنامه های خام استفاده شده در تحقیق با فرمت Word برای انتشار اسم این فایل = Que+کد مقاله
 • هیچ فایل دیگری ارسال نشود. چنانچه مطلبی برای سردبیر دارید در ابتدای فایل مقاله بگذارید.
 • صفحه بندی و هدر و رنگ و باکس به عهده مجله می باشد.

 رعایت ویراستاری و نقطه گذاری:

 1. بین هر واژه باید یک فاصله وجود داشته باشد. واو هم یک واژه محسوب می شود.
 2. جای گذاشتن نقطه یاPeriod، دونقطه  یا Colon، کاما، نقطه کاما یا Semicolon بلافاصله بعد از واژه می باشد. بعد از اینها یک فاصله گذاشته و واژه بعدی نوشته می شود.
 3. بینپرانتز و واژه قبل و بعد فاصله لازم است ولی درون پرانتر فاصله لازم نیست. 
 4. برای نوشتن رنج دو عدد، گذاشتن فاصله لازم نیست. مثال 3-1
 5. اعداد تک رقمی باید به حروف نوشته شود.
 6. جمله را نمی توان با عدد شروع کرد. زمانی که لازم است، جمله با عدد شروع شود، با حروف آغاز می شود مانند سی و چهار بیمار تحت درمان قرار گرفتند.
 7. برای اولین بار کلمات کامل نوشته می شود. در دفعات بعدی می شود از خلاصه شده آن استفاده کرد. نحوه نوشتن بار اول فقط در متن. در عنوان، زیر عنوان و واژه های کلیدی نمی شود تعریف کردWorld Health Organization (WHO)
 8. همه کلمات انگلیسی در عنوان بجز حروف اضافه با حرف بزرگ شروع می شوند.
 9. می به فعل نمی چسبد. می شود درست است و میشود غلط است.
 10. فونت متنBNazanin 13 برای فارسی و Times New Roman 11 برای انگلیسی
 11. عدم استفاده از پرانتز در متن بجز اعداد مربوط به درصد و انحراف معیار و بند7
 12. عدم استفاده از Footnote
 13. متن در یک ستون نوشته شود.
 14. اسامی افراد و روش های انگلیسی را نمی توان به فونت فارسی نوشت. چنانچه معادل پذیرفته شده فارسی وجود ندارد باید به انگلیسی نوشته شود.

فرایند بررسی:

 • اعلام وصول: مقاله به محض دریافت اعلام وصول خواهد شد.
 • مرور توسط شورای سردبیری
 • در صورت تائید کلیات ارسال به داوری
 • دریافت پاسخ از نویسندگان
 • ارسال به داوری دوم و تقاضای واریز هزینه
 • فرایند داوری و بررسی در مجله با سرعت انجام می شود. ولی در صورت عدم رعایت الزامات بررسی مجله و مهلت های تعیین شده، انصراف محسوب شده و بایگانی می شود. در صورت بایگانی نیاز به سابمیت مجدد، هزینه مجدد و نوبت جدید می باشد.

معیارهای بررسی مقالات: ارتباط موضوعی با حیطه مجله، رعایت راهنمای نوییسندگان، رعایت بندهای الزامات بررسی و ویراستاری، موضوع جالب، غیر تکراری،

معیارهای انتخاب داوران:

 • ارتباط تخصصی از نظر موضوع اصلی مقاله
 • صاحبنظر در مورد موضوع مقاله (وجود مقاله چاپ شده قبلی)
 • دسترسی و پاسخ دهی در زمان تقاضا شده
 •  هم گروه نباشند.
 • مقاله مشترک قبلی نداشته باشند.
 •  نویسندگان می توانند با توجه به معیارهای ذکر شده تا سه نفر از اعضای هیات علمی را با ذکر ایمیل به عنوان داور معرفی نمایند. تصمیم گیری به ارسال داوری برای داوران معرفی شده با شورای سردبیری می باشد.
 • مجله مقالات پذیرفته شده هر فصل را پیش از آعاز فصل منتشر می کند. بطور مثال انتشار مقالات شماره پائیز از ابتدای تیر آغاز و همه مقالات به تدریج تا آخر تابستان منتشر می شود.
 • هشدار

مجله فقط از طریق سابمیت مقاله در سایت http://journals.sbmu.ac.ir/ch  و مکاتبات ایمیل (chj@sbmu.ac.ir) مقاله را  می پذیرد. مواظب افراد شیاد و شرکت های قلابی باشید.