اگر یک نسخه خطی حاوی هر تصویر یا متن قبلی منتشر شده باشد ، مسئولیت اخذ مجوز از دارندگان حق چاپ به عهده نویسنده است. نویسنده موظف است نامه های اصلی اجازه کتبی را برای کلیه مطالب دارای حق چاپ که در نسخه های خطی خود استفاده می شود ، تهیه و ارسال کند.

نویسندگان مقالات منتشر شده در ژورنال حق چاپ مقاله خود را حفظ می کنند ، به جز تصاویر شخص ثالث و سایر مطالب اضافه شده توسط ژورنال ، که مشمول حق چاپ توسط صاحبان مربوطه می شوند. بنابراین ، نویسندگان در انتشار و انتشار مجدد مقالات خود آزاد هستند ، مشروط بر این که نشریه اصلی به طور کامل ذکر شود و هرگونه نیاز مالکان حق چاپ شخص ثالث باشد. همچنین خوانندگان در بارگیری و ارسال مقالات با رعایت شرایط نقل قول آزاد هستند.

  مجله سلامت اجتماعی ازاصول زیر کپی رایت زیر تبعیت می کند. این متن ترجمه فارسی سایت می باشد.

  اختیار-غیرتجاری 4.0 بین‌المللی (CC BY-NC 4.0)

                                       Creative Commons License

شما اجازه دارید:
  • مطابقت دهید — ترکیب کنید، تغییر دهید، و بر اسا مواد بسازید
  • پروانه‌دهنده نمی‌تواند این آزادی‌ها را تا زمانی که شما از شرایط پروانه پیروی می‌کنید لغو کند.
 
تحت این شرایط:
  • هیچ محدودیت اضافه‌ای — شما نمی‌توانید شرایط قانونی یا اقدامات فنی که به طور قانونی دیگران را از انجام هر کار اجازه‌های پروانه محدود می‌کند اعمال کنید.
  • آگاهی‌ها: