دانلود و استفاده از مطالب مجله سلامت اجتماعی آزاد است. مجله تابع قوانین انتشار مبتنی براختیار-غیرتجاری 4.0 بین‌المللی (CC BY-NC 4.0) می باشد. مطابق این مجوز ذکر مطالب مجله با دادن رفرنس آزاد است ولی نباید از آن استفاده تجاری شود.

 مجله سلامت اجتماعی از انتقادات و پیشنهادات شما استقبال می کند. خواهشمند است نظرات خود را به ایمیل chj@sbmu.ac.ir ارسال فرمائید. پیشاپیش از لطف شما سپاسگزاریم.