شاپا چاپی: 2383-3033 شاپا الکترونیک: 2423-4702

شماره کنونی
دوره 8 شماره 2

درباره‌ی مجله

به علت مهاجرت به سایت جدید مجله، چنانچه به مشکلی برخورد کردید به sdhsbmu@gmail.com ایمیل بزنید تا راهنمایی شود. بعد از ارسال ایمیل برای دیدن پاسخ ایمیل خود را چک کنید. متشکریم

دارای رتبه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور

کد مصوب:411

                                                  ISSN: 2383-3033 (Print)                                ISSN 2423-4702 (Electronic)

فصلنامه سلامت اجتماعی یک مجله علمی پژوهشی است که مقالات در حیطه های موضوعی اعلام شده را بعد از داوری بصورت پوشیده و تائید شورای سردبیری چاپ می کند.
 

حیطه های موضوعی:

پزشکی اجتماعی، تعیین کننده های اجتماعی سلامت، سلامت عمومی، پیشگیری از عوامل خطر و بیماریها، ارتقاء سلامت، سبک زندگی سالم، تغذیه، فعالیت فیزیکی، اپیدمیولوژی، بهداشت و نظام سلامت

مطالعه بیشتر

اطلاعات مجله

نام مجله: سلامت اجتماعی

SALĀMAT-I IJTIMĀĪ (Community Health)

ISSN: 2383-3033   ISSN(online): 2423-4702

دارای رتبه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور کد مصوب: 411

صاحب امتیاز و ناشر: مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تواتر انتشار: فصلنامه

مدیر مسئول: دکتر احمدرضا فرسار

سردبیردکتر علی اصغر کلاهی

دبیر مقالات: دکتر سیمین کاظمی

مدیر ویراستاری: فریما محمدی

ویراستاری انگلیسی: دکتر محسن عباسی کنگوری

کمک به صفحه آرایی: اکرم کیا

ایمیل تماس با مجله: chj@sbmu.ac.ir

 مجله سلامت اجتماعی از انتقادات و پیشنهادات شما استقبال می کند. خواهشمند است نظرات خود را به ایمیل chj@sbmu.ac.ir ارسال فرمائید. پیشاپیش از لطف شما سپاسگزاریم.

 

 همه فرآیندهای دریافت و مکاتبات مجله از طریق وب سایت یا ایمیل می باشد