آدرس و راه های تماس با مجله:

آدرس دفتر مجله:  تهران، خیابان دکتر شریعتی، روبروی حسینیه ارشاد، کوچه شمشک (هدیه)، پلاک 9، طبقه 4، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و دفتر مجله

کد پستی: 1546817613

مرکز تحقیقات و دفتر مجله در ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت ارشاد واقع شده است

Google Map 

پاسخگویی فقط با ایمیل می باشد. خواهشمند است تماس تلفنی نداشته باشید. شماره تلفن اعلام‌شده، مربوط به مرکز تحقیقات می باشد؛ و مدیریت و کارشناسی مجله، به صورت مجازی انجام می‌شود.

chj@sbmu.ac.ir

sdhsbmu@gmail.com

لطفا در موضوع ایمیل کد مقاله را بنویسید.

ارتباط با مجله از طریق واتس آپ https://chat.whatsapp.com/GrYDym4GQzB2ihJrul0uyG 

تماس صوتی تصویر با سردبیر در روزهای فرد (یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه) ساعت 19  https://meet.jit.si/chj