برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

 • مقاله قبلاً منتشر نشده و در دست بررسی مجله ی دیگری قرار ندارد.
 • ثبت نام هر یک از نویسندگان بطور جداگانه و توسط خود نویسنده. فقط در این حالت امکان اضافه کردن شناسه ارکید وجود دارد.
 • ایمیل همه نویسندگان در سامانه مجله و صفحه اول مقاله ثبت شده است.
 • ایمیل نویسنده مسئول ایمیل دانشگاهی می باشد. ارسال کپی رایت و تائید پروف بیش از چاپ حتماً باید با ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئول باشد.
 • شناسه ارکید همه نویسندگان در سامانه مجله  ثبت شده است. برای آگاهی از شناسه ارکید به راهنمای شناسه ارکید مراجعه کنید.
  همچنین شناسه ارکید هر یک از نویسندگان در مقابل اسم اشان در فایل مقاله ارسالی نوشته شود.
 • وابستگی (افیلیشن) همه نویسندگان در سامانه مجله ثبت شده است.
 • مقاله اصلی بصورت Word، حاوی اسم نویسندگان، افیلیشن و ارکید، جداول و نمودارها در محل اصلی تنظیم شده باشد. مطابق یک مقاله منتشر شده قبلی. درخواست می شود فقط یک فایل سابمیت شود.
 • متن کپی رایت (متن تائید و واگذاری حق مولفین) دانلود، پرینت و بعد از تکمیل با ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئول تا 48 ساعت بعد از سابمیت ارسال خواهیم کرد.
 • کد اخلاق/شماره پایان نامه در قسمت قدردانی نوشته شده است.
 •  الزامات بررسی مقاله را در سایت مجله مطالعه کرده و مفاد آن را می پذیریم. ایمیل نویسنده مسئول ایمیل دانشگاهی می باشد. می دانم که کپی رایت و تائید پروف بیش از چاپ حتماً باید با ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئول ارسال شود.

الزمات بررسی مقالات (خیلی مهم)


راهنمای نويسندگان مقالات مجله سلامت اجتماعی بر اساس معاهده‌ی تهران


دسترسی به همه مقالات چاپ شده در وب سایت مجله رایگان می باشد ولی بخشی از هزینه های بررسی و انتشار دریافت می شود.


  برای آگاهی از هزینه، زمان و نحوه واریز و تخفیفات به لینک هزینه بررسی و داوری مراجعه فرمائید