برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • چنانچه این چک لیست هشتگانه تیک نخورد نمی شود ادامه داد، برای آغاز داوری لازم است که همه آنها انجام شود. در صورتی که بخشی از شرایط فراهم نیست، می توانید مقاله را سابمیت کنید و تا 48 ساعت تکمیل نمائید.
  • اسامی همه نویسندگان در سامانه مجله و صفحه اول مقاله ثبت شده است.
  • ایمیل همه نویسندگان در سامانه مجله و صفحه اول مقاله ثبت شده است.
  • ایمیل نویسنده مسئول ایمیل دانشگاهی می باشد. کپی رایت و تائید پروف بیش از چاپ حتماً باید با ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئول ارسال شود.
  • وابستگی (افیلیشن) همه نویسندگان در سامانه مجله ثبت شده است.
  • شناسه ارکید همه نویسندگان در سامانه مجله  ثبت شده است. برای آگاهی از شناسه ارکید به راهنمای نویسندگان: شناسه ارکید مراجعه کنید.
  • متن کپی رایت (متن تائید و واگذاری حق مولفین) دانلود، پرینت و بعد از تکمیل با ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئول تا 48 ساعت بعد از سابمیت ارسال خواهیم کرد.
  • کد اخلاق در قسمت قدردانی ثبت شده است.
  • الزامات بررسی مقاله را در سایت مجله مطالعه کرده و مفاد آن را می پذیریم. ایمیل نویسنده مسئول ایمیل دانشگاهی می باشد. می دانم که کپی رایت و تائید پروف بیش از چاپ حتماً باید با ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئول ارسال شود.

الزمات بررسی مقالات (خیلی مهم)


راهنمای نويسندگان مقالات مجله سلامت اجتماعی بر اساس معاهده‌ی تهران


دسترسی به همه مقالات چاپ شده در وب سایت مجله رایگان می باشد ولی بخشی از هزینه های بررسی و انتشار دریافت می شود.


  برای آگاهی از هزینه، زمان و نحوه واریز و تخفیفات به لینک هزینه بررسی و داوری مراجعه فرمائید