فرایند داوری و پاسخگویی در مجله سلامت اجتماعی سریع می باشد. مبنای داوری و پذیرش رعایت کامل راهنما های مجله می باشد. بنابراین برای افزایش سرعت تقاضا داریم راهنماهای مجله با دقت مطالعه و رعایت شود.  همه فرآیندهای دریافت و مکاتبات مجله از طریق وب سایت یا ایمیل می باشد

 مجله سلامت اجتماعی از انتقادات و پیشنهادات شما استقبال می کند. خواهشمند است نظرات خود را به ایمیل chj@sbmu.ac.ir ارسال فرمائید. پیشاپیش از لطف شما سپاسگزاریم.