شاپا چاپی: 2383-3033 شاپا الکترونیک: 2423-4702

شماره کنونی
دوره 11 شماره 1
Jan-Feb 2024

درباره‌ی مجله

دارای رتبه علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

کد مصوب:411

 

دو ماهنامه سلامت اجتماعی یک مجله علمی-پژوهشی با دسترسی آزاد است که مقالات در حیطه های موضوعی اعلام شده را بعد از داوری بصورت پوشیده و تائید شورای سردبیری چاپ می کند. داوری و پاسخگویی سریع، انتشار پرسشنامه های  استفاده شده و تهیه و انتشار خلاصه مفصل انگلیسی یا هدف افزایش رفرنس دهی در مقالات دیگر از ویژگی های مجله می باشد.

 

حیطه های موضوعی:

پزشکی اجتماعی، تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت، سلامت عمومی، پیشگیری از عوامل خطر و بیماریها، ارتقاء سلامت، سبک زندگی سالم، تغذیه، فعالیت فیزیکی، اپیدمیولوژی، بهداشت و نظام سلامت

مطالعه بیشتر

اطلاعات مجله

نام مجله: سلامت اجتماعی

ISSN: 2383-3033   ISSN(online): 2423-4702

دارای رتبه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور کد مصوب: 411

صاحب امتیاز و ناشر: مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تواتر انتشار: دو ماهنامه (شش شماره در سال)

مدیر مسئول: دکتر احمدرضا فرسار

سردبیردکتر علی اصغر کلاهی

دبیر مقالات: دکتر سیمین کاظمی

مدیر ویراستاری: فریما محمدی

ویراستاری انگلیسی

کمک به صفحه آرایی: اکرم کیا

ایمیل های تماس با مجله: chj@sbmu.ac.ir &  chjsbmu@gmail.com

نمایه ها:

DOAJ, ROAD, NLM Catalog, EBSCO, ResarchBib, EuroPub, Resource Finder, Scientific Indexing Services (SIS), IP Indexing. Crossref, Google Scholer, ISC, SID, Iran-Medex, Magiran, IRindexing, Resource Finder of Health Ministry of Iran

Global Impact Factor for 2015=0.765

DOI: https://doi.org/10.22037/ch

دانلود و استفاده از مطالب مجله سلامت اجتماعی آزاد است. مجله تابع قوانین انتشار مبتنی براختیار-غیرتجاری 4.0 بین‌المللی (CC BY-NC 4.0) می باشد. مطابق این مجوز ذکر مطالب مجله با دادن رفرنس آزاد است ولی نباید از آن استفاده تجاری شود.

 مجله سلامت اجتماعی از انتقادات و پیشنهادات شما استقبال می کند. خواهشمند است نظرات خود را به ایمیل chj@sbmu.ac.ir ارسال فرمائید. پیشاپیش از لطف شما سپاسگزاریم.

فرایند داوری و پاسخگویی در مجله سلامت اجتماعی سریع می باشد. مبنای داوری و پذیرش رعایت کامل راهنما های مجله می باشد. بنابراین برای افزایش سرعت تقاضا داریم راهنماهای مجله با دقت مطالعه و رعایت شود.  همه فرآیندهای دریافت و مکاتبات مجله از طریق وب سایت یا ایمیل می باشد

 مجله سلامت اجتماعی از انتقادات و پیشنهادات شما استقبال می کند. خواهشمند است نظرات خود را به ایمیل chj@sbmu.ac.ir ارسال فرمائید. پیشاپیش از لطف شما سپاسگزاریم.

از كتابداران عزیز درخواست می کنیم كه اين مجله را در ميان منابع مجلات الكترونيكي كتابخانه خود فهرست كنند. دانلود و استفاده از منایع مجله آزاد است.