هدف محله سلامت اجتماعی  انتشار مقالات علمی پژوهشی به منظور گسترش دانش و ترجمه آن برای ارتقاء سلامت عمومی می باشد. این مجله وابسته به مرکز تحقیقات اجتماعی تعیین کننده های سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده و دسترسی به مقالات آن آزاد می باشد. 

 

حیطه های موضوعی:

پزشکی اجتماعی، تعیین کننده های اجتماعی سلامت، پیشگیری از عوامل خطر و بیماریها، ارتقاء سلامت، سبک زندگی سالم، تغذیه، فعالیت فیزیکی، اپیدمیولوژی، بهداشت و نظام سلامت

 

دارای رتبه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور کد مصوب: 411

 

ISSN: 2383-3033 (Print)                                  ISSN: 2423-4702 (Electronic)

 

Indexing/Abstracting: Google Scholar, NLM CatalogDOAJIMEMR: Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region, WHO Index Medicus, Index Copernicus, ISCMagiranSID, Iran-Medex

 

ناشر: مرکز تحقیقات اجتماعی تعیین کننده های سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی