دوره 5, شماره 2 (1396)

ISSUE XML

فهرست مطالب

سرمقاله

به سوي حذف جهاني جذام PDF XML
حسین حاتمی 1-4

پژوهشی/ اصیل

بررسی ارتباط بین پریودنتیت مزمن و پلی مورفیسم ژن اینترکولین 17 در برخی از مراکز بهداشتی درمانی شمال تهران 95-1393 PDF XML
حسین حاتمی, سپنتا حسین پور 5-11
اثر مواجهه با میدان های الکترومغناطیس بر سلامت کاربران رایانه در یک اداره دولتی در شهر اهواز- 1395 PDF XML
بهزاد فولادی دهقی, علیرضا قمر, لیلا ابراهیمی قوام آبادی, سید محمود لطیفی 12-17
بررسی آگاهی ،نگرش و رفتار استفاده از مایکروفر درکارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درسال 1395 PDF XML
طیبه مرعشی, فاطمه ندیری, عباس علی پور, علی رمضانخانی, محسن بخشنده 18-27
بررسی تاثیر آموزش مبتنی برالگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای مراقبت از پوست بیماران همودیالیزی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1395 PDF XML
فاطمه محمد علیزاده, محتشم غفاری, سهیلا خداکریم, علی رمضانخانی 28-35
بررسی ترسیب فلزات سنگين در خاک و برگ درختان اکاليپتوس، سرو سيمين و اقاقيا در حاشیه کارخانه سیمان شهرایلام PDF XML
امین پناه, عبدالعلي کرمشاهي, جواد میرزایی, مهدی حیدری 36-41
امکان سنجي استفاده از زائدات مولکولارسيو و سراميک بال در مخلوطهاي آسفالتي گرم PDF XML
شادی کریم پورزهرایی, مهدی جليلي قاضي زاده, مرتضی جلیلی قاضی زاده 46-54