دوره 6، شماره 3 (1397)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

مدل سازی پیامد و تحلیل خطرات ناشی از انتشار کربن دی سولفید با استفاده از نرم افزار AHOLA در یک پالایشگاه نفتی PDF XML
رضا پوربابکی, علی کریمی, سعید یزدانی راد 1-9
تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران PDF XML
رحمن پناهی, علی رمضانخانی, مهدی رضایی, محمود طاووسی, ملیحه پیشوایی, شمس الدین نیک نامی 10-18
رابطه هوش اخلاقی با رضایت شغلی اساتید دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 96 PDF XML
مریم اکبری لاکه, زهره رجبی آرانی, حسین اکبری 19-26
مدل‌سازی انتشار و محاسبه ریسک آلاینده های هوای ناشی از مجتمع فولاد PDF XML
مارال رشیدی فرد, یوسف رشیدی, مجید امیری 27-35

مرور سیستماتیک و متاآنالیز

مداخلات پیشگیرانه در خصوص مصرف دخانیات توسط نوجوانان ایرانی: یک مطالعه مروری PDF XML
محمود طاوسی, رحمن پناهی, علی اصغر حائری مهریزی, مهدی عنبری, رامین مظفری کرمانی, راحله رستمی, اکرم هاشمی 36-49

گزارش مورد/ موارد

ارایه راهبردهای مدیریتی ساماندهی فاضلاب روستایی با استفاده از تکنیک SWOT مطالعه موردی: بخش رودبار قصران PDF XML
سمیرا یکتایی سناگانی, مرتضی کاشفی الاصل, سید علی جوزی 50-61