دوره 3, شماره 4 (1394)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

ارزیابی وضعیت منابع انسانی و فیزیکی خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی در جهت ارائه خدمات اورژانسی: مطالعه ای در استان گلستان PDF XML
علیرضا حیدری, محمدجواد کبیر, ناهید جعفری, اشرفی بابازاده گشتی, محدعلی پورعباسی, محمدرضا هنرور, منصوره لطفی, محمد آریایی, مریم ایری 1-8
بررسی تراكم تركيبات آلي فرار در داخل و خارج از دو ساختمان اداري در مركز تهران PDF XML
محمدجواد جعفری, زهرا بابایی مهابادی, فریده عتابی, لیلا امیدی, نسرین کریمی اصل 9-16
بررسی ارتباط عوارض واکسن پنتا والان با سطح تحصیلات مادران در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهد بهشتي سال 1 PDF XML
حسین حاتمی, شهنام عرشی, راحیل ساریخانی, طیبه شفیعی گنجه 17-22
تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای تغذیه ای زنان باردارمراجعه کننده به پایگاه های بهداشتی شهر تربت حیدریه PDF XML
طیبه خسته ایوری, هاشم حشمتی, رضا فاریابی, زینب گودرزیان, عباس قدرتی, فرشته نجفی, هادی علیزاده 23-31
فرآیند ارزیابی کنار آمدن نسبت به سرطان پوست در کشاورزان مناطق روستایی شهرستان چالدران PDF XML
توحید بابازده, جعفر تزوال, فاطمه صفرعلیزاده, حسن محمودی 32-40
تأثیر مدیریت کیفیت بر کاهش موارد لغو اعمال جراحی: یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی PDF XML
علی محمد مصدق راد, مهناز افشاری 41-48