دوره 1, شماره 1 (2014)

پاییز (آذر)

ISSUE XML

فهرست مطالب

طرح جلد و راهنمای نویسندگان دوره 1، شماره 1، پاییز 1393؛ صفحات 49-1 پی دی اف XML
  I-V

مقاله اصیل

همه گیر شناسی حیوان گزیدگی در شهرستان رشت، استان گیلان، سال 1391 پی دی اف HTML XML
Behzad Zohrevandi, Payman Asadi, Vahid Monsef Kasmaie, Hosna Tajik, Masoome Sadat Fatemi 11-15
کیفیت مستند سازی پرونده بالینی بیماران در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی پی دی اف HTML XML
Mehrdad Esmailian, Mohammad Nasr-Esfahani, Amir-Sajad Brahimi 16-21
علت تروما و پيامد نهايي حاصل از آن در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی پی دی اف HTML XML
Majid Zamani, Mehrdad Esmailian, Maryam Sadat Mirazimi, Maede Ebrahimian, Keihan Golshani 22-27
وضعیت تعیین تکلیف بیماران بخش اورژانس بیمارستان پورسینای رشت قبل و بعد از استقرار متخصصین طب اورژانس پی دی اف HTML XML
Payman Asadi, Vahid Monsef Kasmaie, Behzad Zohrevandi, Seyyed Mahdi Zia Ziabari, Baharan Beikzadeh Marzbani 28-33
اپیدمیولوژی شكستگي‌ اندام‌ در بيماران ترومایی بستري شده در بيمارستان شهيد بهشتي بابل طی سال 85-1380 پی دی اف HTML XML
Naser Janmohammadi, Mohammad Montazeri, Esmaeil Akbarnezhad 34-39
تاثيرآموزش بر آگاهی و عملکرد پرستاران بخش اورژانس در زمینه تریاژ بیماران پی دی اف HTML XML
Mohammad Kalantarimeibidi, Alireza Yadollahi, Samira Esfandiari 40-44
علل اقامت طولانی مدت بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی پی دی اف HTML XML
Mohammad Nasr-Esfahani, Mehrdad Esmailian, Maryam Nasri 45-49

مقاله مروری

تاریخچه و راهنمای دستیاری رشته طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ بازنگری سوم مرداد ماه سال 1393 پی دی اف HTML XML
مجید شجاعی, حمید کریمان, حمیدرضا حاتم آبادی, نیتا سبزقبایی, علی ارحمی دولت آبادی, مصطفی علوی مقدم, محمد مهدی فروزانفر, حجت درخشانفر, سعید صفری 2-10

نامه به سردبیر

دانشی که نگاشته نشده باشد انگار هیچگاه وجود نداشته است PDF HTML XML
Saeed Safari 1