مراحل ارسال و داوری مقالات در مجله طب اورژانس ایران رایگان بوده و در صورت پذیرش مقاله، لازم است تا هزینه انتشار توسط نویسندگان تامین گردد. این هزینه برای مقالات اصیل، مروری و گزارش کوتاه معادل 500 هزار تومان و برای سایر انواع مقالات 250 هزار تومان می باشد. هزینه مذکور پس از پذیرش مقاله دریافت می گردد. در صورتی که نویسندگان قادر به پرداخت این هزینه نباشند می توانند تقاضائی مبنی بر چشم پوشی از هزینه و یا تخفیف آن بفرستند. متقاضیان دریافت این تخفیف می توانند درخواست خود را به ایمیل سرکار خانم دهکردی به آدرس ma.saghaei63@gmail.com ارسال فرمایند.سیاست مجله طب اورژانس بر این امر استوار است که هزینه انتشار نبایستی مانع از چاپ آثار گرانبها گردد.