زمینه و حیطه فعالیت

مجله طب اورژانس ایران، نشریه رسمی دپارتمان اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی می باشد. اين نشريه با تواتر انتشار پیوسته، به زبان فارسي و منتشر کننده مقالات مرتبط با حوزه طب اورژانس از قبیل: مراقبت های بحرانی، طب بلایا، تروما، بیماری های محیطی، سم شناسی و پزشکی قانونی، اورژانس اطفال، اورژانس پیش بیمارستانی، پرستاری اورژانس، اخلاق و سیاست گذاری حوزه سلامت و سایر موضوعات مرتبط می باشد. مجله انواع مقالات زیر را در بر می گیرد:

  • مقاله اصیل/ تحقیقاتی
  • مقاله مروری
  • گزارش کوتاه
  • گزارش موردی
  • نامه به سردبیر
  • سخن سردبیر

- سیاست های داوری

تمام مقالات ارسال شده توسط دو داور در طی حداکثر دو هفته بر طبق دستورالعمل گزارش پژوهش ویژه برای طرح های های مختلف مطالعه داوری خواهند شد. تمام نویسندگان باید مقاله اصلاح شده را در ظرف دو هفته ارسال کنند. هویت نویسندگان و دوران محفوظ خواهد ماند. وجود مقاله ارسالی تنها برای داوران و هیات تحریریه قابل رویت می باشد.

ارسال مقاله

صفحه عنوان و متن اصلی مقاله باید به صورت دو فایل جداگانه و از طریق وب سایت مجله ارسال شوند.

 

آماده سازی مقاله

1.   خلاصه ( برای نویسندگان پرمشغله)

-         صفحه عنوان: شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، وابستگیهای سازمانی(affiliation)  و جزییات اطلاعات نویسنده مسئول شامل: شماره تلفن و فکس، آدرس پستی و الکترونیک به صورت فایل جداگانه تهیه و ارسال گردد. شایان ذکر است در فایل ارسالی بایستی مشخصات نویسندگان، عنوان و خلاصه به دو زبان انگلیسی و فارسی ارائه شده باشد.

-         متن اصلی مقالهفایل متن اصلی مقاله بایستی در قالب یک فایل Word و بر اساس دستورالعمل های استاندارد نگارش و آماده سازی مقالات مختلف شامل: CONSORT برای کارآزمایی بالینی، STROBE برای مطالعات مشاهده ای، PRISMA برای مقالات مروری و متا آنالیز، و STARD برای مطالعات ارزیابی دقت تشخیصی آماده شوند. علاوه براین، بخش ضمیمه شامل تشکر و قدردانی، محل تامین بودجه، تضاد منافع، و سهم نویسنده در نگارش مقاله باید در انتهای متن مقالات برای تمام انواع مطالعات ذکر گردد. برای تمامی انواع مقالات ارسال ترجمه انگلیسی خلاصه مقاله به همراه فایل متن فارسی الزامی می باشد.

2.    جزئیات

-         متن اصلی مقاله بایستی شامل قسمت های: عنوان، خلاصه، متن اصلی، تشکر و قدردانی، محل تامین بودجه، سهم هر نویسنده در نگارش مقاله، تضاد منافع، منابع، اشکال، و جداول مقاله می باشد. نسخه اصلی باید در یک فایل مایکروسافت ورد سال 2003 به بعد، با حاشیه 2.5 سانتیمتر از تمام جهات و با فاصله دو خط نگاشته شود. تمام اختصارات باید در اولین بار استفاده هجی گردند و به دنبال آن از فرم اختصار در پرانتز استفاده شود. واحدهای اندازه گیری باید از سیستم استاندارد بین المللی واحدها (SI) پیروی کنند. بین 3 تا 5 کلمه کلیدی باید در انتهای چکیده برای هر نسخه اصلی ضمیمه گردد. این کلمات بایستی برگرفته از سر تیترهای اختصاصی تعریف شده توسط کتابخانه بین المللی پزشکی  (MeSH) باشند. برای تمامی انواع مقالات ارسال ترجمه انگلیسی خلاصه مقاله به همراه فایل متن فارسی الزامی می باشد.

مطالعات مشاهده ای

مطالعات گروهی، کنترل موردی، و مقطعی باید بر اساس دستورالعمل  STROBE و چک لیست ذیل تنظیم گردند: چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، روش کار، نتایج، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، منابع، و جداول و اشکال. چکیده مقاله شامل قسمت های: "عنوان ، مقدمه، روش کار، نتایج، و نتیجه گیری" بایستی در صفحه اول مقاله نگاشته شود (حداکثر 350 کلمه). ضمنا متن اصلی ( شامل خلاصه و منابع) نباید بیشتر از 3500 کلمه باشد.           

کارآزمایی های بالینی

مقالات تحقیقاتی اصلی که یک آزمایش کنترل شده تصادفی را گزارش می کنند، باید مطابق با دستورالعمل CONSORT آماده شوند. محققینی که علاقمند به چاپ گزارشات آزمایشات بالینی خود در مجله طب اورژانس ایران هستند، ملزم به ثبت مطالعات در سامانه ثبت کارآزمایی های بالینی سازمان بهداشت جهانی یا کمیته بین المللی ویراستاران مجله پزشکی می باشند. همچنین سامانه ثبت کارآزمایی های بالینی ایران  (IRCT) نیز به عنوان یک گزینه مورد تایید سازمان بهداشت جهانی برای این منظور قابل استفاده می باشد.

مقالات مروری

مقالات مروری نظام مند و متا آنالیزها بایستی بر اساس استاندارد های PRISMA آماده سازی شوند.

گزارشات موردی

گزارشات موردی باید به صورت ذیل تنظیم گردند: خلاصه (غیرساختاری، حداکثر تا 200 کلمه)، مقدمه، گزارش مروری، بحث، منابع، و اشکال. تعداد کلمات گزارش نباید بیشتر از 1000 کلمه باشد.

گزارشات کوتاه

مقالات تحقیقاتی می توانند با فرمت گزارش کوتاه منتشر شوند. خلاصه بدون ساختاردر این بخش نباید بیشتر از 150 کلمه باشد. ساختار نسخه اصلی بایستی  حاوی حداکثر 1500 کلمه باشد. جداول و اشکال باید محدود به 2 مورد شود و منابع نباید بیش از 15 مورد باشند.

نامه به سردبیر

تمام مراسلات برای چاپ در نظر گرفته خواهند شد اگر شامل انتقاد سازنده روی مقالات قبلی چاپ شده در مجله طب اورژانس ایران باشند. در تمامی موارد حق پاسخ دهی برای نویسندگان محفوظ خواهند بود. همچنین گزارشات تحقیقات محدود یا تجارب بالینی می توانند در قالب یک نامه ارسال گردند. طول نامه نباید بیشتر از 700 کلمه باشد.

ضمایم

تضاد منافع

از نویسندگان انتظار می رود که هر گونه منبع پشتیبانی یا ارتباطات تجاری که ممکن است تضاد منافع را در ارتباط با مقاله ارسالی در بر داشته باشد شفاف سازی نماید. تمام منابع مالی حمایت کننده کار بایستی در بخش پیوست انتهای نسخه اصلی بیان شوند. مشارکت های مالی سازمان ها یا نهاد های مختلف در تمامی مسائل مربوط به تحقیق (به طور مثال استخدام، مشاوره، مالکیت استخدام، و بهره های دیگر سهامی، ترتیب بندی ثبت اختراع در صدور مجوز) باید به عنوان تضاد منافع در انتهای فایل متن نسخه اصلی ذکر شود.

مشارکت نویسندگان

 بر اساس پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجلات پزشکی احراز سمت نویسندگی مقالات علمی به طور خلاصه منوط به داشتن شروط چهار گانه ذیل به طور همزمان می باشد:

  • کمک قابل توجه در طراحی مطالعه و تحلیل یا تفسیر داده های آن و
  • تهیه پیش نویس مقاله یا اصلاح نمودن آن و
  • تصویب نهایی نسخه آماده شده برای چاپ و
  • پاسخ گو بودن در تمام جنبه های پژوهش

 

منابع

سبک نگارش منابع مجله مطابق با استاندارد های کمیته بین المللی ناشران مجله پزشکی می باشد.

توجه: اسامی تمام نویسندگان زمانی که شش نفر یا کمتر باشند باید فهرست شود؛ وقتی تعداد هفت نفر یا بیشتر باشد اسامی شش نفر اول نوشته شده و بقیه با "et al" نشان داده می شود. تمامی منابع بایستی به انگلیسی نوشته شوند. در مورد منابع فارسی، حتما منبع باید به صورت نام انگلیسی  در داخل کروشه [Title] ارائه شود و در انتهای آن کلمه Persian قید شود.

نمونه ها:

- Articles in journals

Samples:

- Articles in journals

Stratton SJ. Should Helicopters Dispatched for EMS Trauma Response Be Grounded?. Ann Emerg Med. 2013;61(2):167-74.

-  Articles in journals with more than six authors

Newgard CD, Schmicker RH, Hedges JR, Trickett JP, Davis DP, Bulger EM, et al. Emergency medical services intervals and survival in trauma: assessment of the “golden hour” in a North American prospective cohort. Ann Emerg Med. 2010;55(3):235-46.

-  Article In press

Sakles JC, Patanwala AE, Mosier JM, Dicken JM. Comparison of video laryngoscopy to direct laryngoscopy for intubation of patients with difficult airway characteristics in the emergency department. Int Emerg Med. Forthcoming 2013.

- Article In other languages

Gholami A, Barati M, Vahdani M, Vahdani H, Karimi M. [Pattern of Empirical Antibiotic Administration in Emergency Department of an Educational Hospital in Tehran]. Razi J Med Sci. 2011;18(82):17-23. Persian.

-  Books and other monographs

Marx JA, Hockberger RS, Walls RM, Adams GA. Rosen's emergency medicine: concepts and clinical practice. 6th ed. Philadelphia: Mosby Incorporated; 2010. p. 1215-75

اشکال و جداول

اشکال و جداول بایستی در انتهای متن اصلی با عنوان بندی مناسب، اعداد فارسی، و رعایت نگارش اعداد اعشاری به صورت فارسی (مثال: بیست و دو و سه دهم درصد باید به صورت 22/3% ارائه شود؛ فرم های غلط: 22.3 ، 22.3، %3/22) ارائه شوند. ضمنا اشکال و نمودارها بایستی از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. ضمنا فایل قابل ویرایش اشکال پس از پذیرش مقاله از نویسندگان جهت اصلاحات ساختاری مجله، دریافت خواهد شد.

مسئولیت پذیری و الزامات اخلاقی

نویسندگان باید گواهی دهند که نسخه اصلی و هیچ محتوای مشابه دیگری در هیچ جایی و هیچ زبان دیگری ارسال و یا برای چاپ در نظر گرفته نشده است. نویسندگان مسئول پاسخگوی صحت و سقم کل کار، از ابتدا تا زمان چاپ مقاله می باشد. در مواقعی که یک نویسنده از فهرست نویسندگان اضافه و یا حذف می گردد، توافق نگاشته شده که به امضای نویسنده مسئول رسیده بایستی به دفتر مجله ارسال گردد. منابع حمایت کننده مالی پروه باید مورد قدردانی واقع گردند. اگر مطالعه انسانی باشد، نویسندگان باید اظهار نمایند که مطالعه توسط کمیته اخلاق تصویب شده است و فرم های رضایت نامه از افراد شرکت کننده گرفته شده است. شایان ذکر است بیان جمله ای مبنی بر پایبند بودن محققین به اصول بیانیه هلسینکی در تمام دوره پژوهش ضروری می باشد. تمام مجوزهای مربوطه برای ذکر مستندات، تصاویر و جداول سایر محققین بایستی ارائه گردد.

مجله طب اورژانس ایران پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل دیتاسازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد. هرگونه سوء رفتار  مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستوالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی  (COPE) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حق چاپ

دپارتمان طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مالکیت حق چاپ تمام موارد منتشر شده را دارد. با این وجود بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی آزاد، تمام مطالعات چاپ شده در این مجله به صورت آزاد در وب سایت مجله برای عموم بدون پرداخت هزینه قابل دسترس می باشد.   

چک لیست آماده سازی برای ارسال

به عنوان بخشی ار پروسه ارسال مقاله، نویسندگان ملزم به تایید مفاد توافقنامه ارسال مقاله می باشند و در صورت عدم رعایت این مفاد، نسخه ارسالی، قابل بررسی نبوده و به نویسندگان عودت داده خواهد شد. این مفاد شامل موارد ذیل است:

-         نسخ ارسالی قبلا در هیچ مجله ای به زبان فارسی یا زبان دیگری چاپ نشده است.

-         متن با رعایت تمامی اصول نگارش مقاله بر اساس راهنمای نویسندگان مجله تهیه شده است.

-         کلیه تضاد منافع مربوط به مطالعه حاضر در متن تصریح شده است.

-         سهم هر یک از نویسندگان در شکل گیری مطالعه حاضر، در قسمت ضمائم در انتهای متن اصلی مشخص شده است.

-         تمام نویسندگان اذعان می دارند که تمام بخش های نسخه ارائه شده بدون داده های جعلی نگاشته شده است و فاقد اطلاعات تحریف شده شامل دستکاری فریبنده، تصاویر جعلی و سرقت علمی-ادبی می باشد.

-         منابع تامین مالی پژوهش حاضر در بخش ضمائم، معین و شفاف سازی شده است.

رعایت حریم خصوصی

اسامی، آدرس، ایمیل و سایر اطلاعات مخاطبین مجله اعم از خوانندگان، نویسندگان و ویراستاران در وب سایت مجله، محرمانه بوده، به طور انحصاری برای اهداف این مجله استفاده خواهند شد و برای هیچ منظور دیگری در دسترس نخواهند بود.

هزینه انتشار

مراحل ارسال و داوری مقالات در مجله طب اورژانس ایران رایگان بوده و در صورت پذیرش مقاله، لازم است تا هزینه انتشار توسط نویسندگان تامین گردد. این هزینه برای مقالات اصیل، مروری و گزارش کوتاه معادل 500 هزار تومان و برای سایر انواع مقالات 250 هزار تومان می باشد. هزینه مذکور پس از پذیرش مقاله دریافت می گردد. 

روند داوری:

داوری به دبیران کمک می کند دستنوشته های مناسب را انتخاب کنند. اما در واقع دبیر است که تصمیم نهایی را در مورد تمام محتواها اتخاذ می کند. تصمیمات ممکن است به دلایلی مستقل از کیفیت یک دستنوشته مانندنامناسب بودن برای مجله اتخاذ شوند. در صورتی که نگرانی هایی در مورد صداقت کار مطرح شوند، یک دبیر می تواند مقاله را در هر زمانی پیش از چاپ، از جمله پس از قبول رد کند.

دستنوشته های انتخاب شده برای داوری توسط دو داور در طی حداکثر دو هفته بر طبق دستورالعمل گزارش پژوهش ویژه برای طرح های های مختلف مطالعه داوری خواهند شد. نویسندگان بهتر است مقاله اصلاح شده را ظرف دو هفته ارسال کنند. در صورتی که نسخه اصلاح شده پس از دو ماه ارسال نشود مقاله آرشیو خواهد شد.

- هویت نویسندگان و داوران محفوظ خواهد ماند.

- وجود مقاله ارسالی تنها برای داوران و هیات تحریریه قابل رویت می باشد.

- از داوران انتظار می‌رود که دست‌نوشته‌ها و اطلاعاتشان را محرمانه نگه دارند.

- آنها نباید پیش از چاپ دست‌نوشته از دانش آن برای نفع شخصی خود استفاده کنند.

- نظرات داوران باید سازنده، صادقانه و مؤدبانه باشند.

- داوران باید تضاد منافع خود را اعلام کرده در صورت وجود تضاد، داوری را قبول نکنند. آشنایی با نویسنده/نویسندگان نباید نظرات و تصمیمات آنها را تحت تأثیر قرار دهد.