دوره 6, شماره 19 (1395)

فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، بهار 1395

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

هوش اخلاقی ابزاری برای تبیین شهروندی بوم‌شناختی (مطالعه موردی شهروندان کلانشهر تبریز) PDF XML
محمدباقر علیزاده اقدم, حسین بنی‌فاطمه, محمد عباس‌زاده, سعید سلطانی بهرام 125-153
بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و خودکارآمدی با بهزیستی روانشناختی در میان فرزندان شهید، جانباز و ایثارگر دانشگاه ارومیه PDF XML
محمد حسنی, مریم شهودی, سیدجمال میرقاسمی 155-180

مقاله مروری

بررسی و تبیین مسأله پیامدگرایی و تکلیف‌گرایی در آموزه‌های اسلامی PDF XML
محسن شیراوند, مختار رنجکش 7-25
صلح جهانی در پرتو اصول ثابت اخلاقی، از نظر هانس کونگ و علامه‌ طباطبایی PDF XML
محمد جواد ذرّیه, زهرا آبیار, علی ارشد ریاحی 27-47
اصل اثر دوگانه و کاربردهای آن در اخلاق پزشکی PDF XML
علیرضا والی اصل, محسن جاهد 49-73
مبانی حق بر محیط زیست در فقه امامیه PDF XML
ایران سلیمانی, مسعود راعی, سیدحسین واعظی 75-100
پروژه ژنوم انسان و چالش‌های اخلاقی و حقوقی در جوامع انسانی PDF XML
علي متولي‌زاده اردكاني 101-124
استفاده از مهمات حاوی اورانیوم ضعیف شده و تأثیر آن بر سلامت انسان از منظر اخلاق زیستی PDF XML
علی خاجی, احمد مشکوری 181-198