عوامل بازدارنده سلامت معنوي

محمدجواد ابوالقاسمي

چکیده


275

قلب و دل حقيقي انسان كه با قلب صنوبري متفاوت است، خاستگاه و منبع اصلي عرفان و سلامت معنوي مي‌باشد. اين دل، همانند ديگر اعضا و جوارح انسان بيمار مي‌گردد، لذا بايد براي سلامتي دل تلاش كرد تا گرفتار بيماري نشود. ضروري است تا عوامل آسیب‌رسان و بازدارنده سلامت معنوی شناسايي شود و قبل از این‌که بيماري وارد قلب شود و او را فرا گيرد، پيشگيري‌هاي لازم انجام و مراقبت‌هاي ويژه اعمال گردد. به همين دليل در اين مقاله، با مرور آيات الهي، قرآن مجيد و احاديث وارده از سوي معصومين (ع) و استفاده از آرای برخي از صاحب‌نظران مسلمان، بخشي از عوامل بازدارنده سلامت معنوي و عواملي كه باعث آسیب، بيماري و حتي مرگ قلب مي‌شود، شناسايي گرديد. آسیب‌شناسی اين عوامل مي‌تواند زمينه را براي كنترل، پيشگیري و علاج آن فراهم آورد كه اهمّ آن، عبارت است از: دل‌مردگي، دل‌دادگی و عاشق پیشگی نسبت به غیر خداوند، قساوت قلب و سنگدلی، عهدشکنی، استفاده از اموال نامشروع، طمع و آز، زورگویي، تكبر و ده‌ها عامل ديگر كه در مقاله به آن اشاره شده است. اين مطالعه توانسته است ادبيات نظري را براي يك مطالعه ميداني در حوزه آسیب‌شناسي سلامت معنوي فراهم آورد.


موضوع


سلامت معنوي؛ قلب؛ بيماري دل؛ عوامل بازدارنده؛ آسیب‌شناسی

تمام متن:

PDF

467

مراجع


قرآن مجيد.

ابوالقاسمي، محمدجواد. (1391 ش.). مفهوم‌شناسي سلامت معنوي در نگرش ديني. فصلنامه اخلاق پزشكي. دوره ششم، شماره بیستم.

صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (1383 ش.). شرح اصول کافی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، جلد اول، ص 419.

صدوق، محمد بن علي بن حسين. (1414 ق.). اعتقادات الامامیه. قم: کنگره شیخ مفید.

علی ابن ابیطالب. (1414 ق.). نهج‌البلاغه. مترجم صالح صبحی، قم: نشر هجرت، خطبه 109.

غزالی، ابوحامد. (1419 ق.). رسائل الغزالی. بیروت: دار الفکر،

فیض کاشانی، ملامحسن. (1373 ش.). راه روشن. مترجم محمد بن شاه‌مرتضی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ اول، ص 83.

فیض کاشانی، ملامحسن. (1376 ش.). المحجة البیضاء. قم: نشر جامعه مدرسين، صص 93-83.

مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى. (1403 ق.). بحار الأنوار. بيروت، دار احيای التراث العربي، چاپ دوم.

محمدی ری‌شهری، محمد. (1377 ش.). میزان الحکمه. مترجم حیدر رضاشیخ، قم: دار الحدیث، جلد دهم، ویرایش سوم.

مفید، محمد بن محمد بن نعمان. (1413 ق.). تصحیح الا عتقاد. قم: کنگره شیخ مفید، چاپ دوم.

مكارم شيرازى، ناصر. (1374 ش.). تفسير نمونه‏. تهران: دارالكتب الإسلاميه، چاپ اول.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v6i21.11117

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.