سخن سردبیر

محمود عباسی

چکیده


223

در دنیای امروز سلامت فقط نداشتن بیماری نیست، بلکه بنا به اعلام سازمان جهانی بهداشت، سلامت یعنی داشتن حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و حتی معنوی.

در طب سنتی ایران نیز که میراثی گرانقدر از چند هزار سال تجربه عملی و مراوده علمی با دیگر مکاتب پزشکی مطرح در عهد باستان است، این نکات به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

طب سنتی ایران مکتبی است که توجه عمده‌اش به حفظ سلامتی است، تا آنجا که حکما و دانشمندان طب سنتی ایران در تعریف طب نیز تقدم حفظ سلامتی و تندرستی را بر بازگرداندن سلامتی لازم دانسته‌اند. روش‌های درمانی این مکتب در برخی بیماری‌های شایع و همچنین بعضی از معضلات پزشکی مؤثر بوده و معمولاً عوارض و صدمات ناشی از آن نیز کم‌تر می باشد.

...


تمام متن:

PDF

139DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v7i23.10814

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.