پژوهشگر گرامی

با سلام و احترام،

به اطلاع می‌رساند مجله علمی پژوهشی"ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها" وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1392 باهدف آشنایی محققین کشور با دستاوردهای حاصل از تحقیقات در پیشگیری و مدیریت انواع مصدومیت‌های عمدی و غیرعمدی منتشر می‌شود. این مجله آماده پذیرش مقالات در زمینه‌های اپیدمیولوژی و پیشگیری از انواع مصدومیت‌های ترافیکی، شغلی، ورزشی، سوختگی، سقوط، غرق‌شدگی، مسمومیت‌ها، گزیدگی‌ها، انواع بلایا و حوادث غیرمترقبه و همچنین حیطه‌های مربوط به ایمنی صنعتی و محیط، مدیریت و سیاست‌گذاری، مقررات و قوانین، مصدومیت‌های گروه‌های خاص، طب اورژانس و خدمات نوتوانی و بازتوانی منتشر می‌شود.

بدینوسیله از انواع مقالات پژوهشی (Original article)، مروری سیستماتیک (Systematic review) و متاآنالیز (Meta-analysis)، موردنگاری (Case Report)، نامه به سردبیر (Letter to Editor)، گزارش کوتاه (Brief/short Communication) پژوهشگران جهت انتشار در این مجله استقبال می‌گردد.

همچنین از علاقه‌مندان و صاحب‌نظران در حیطه‌های مذکور جهت عضویت در تیم داوری دعوت به همکاری می‌نماید. جهت هماهنگی نسبت به ارسال درخواست و ایمیل به مدیر محترم داخلی مجله سرکار خانم منیژه ایرانفر به آدرس پست الکترونیکی  sp.ip.rc@sbmu.ac.ir اقدام فرمایید.