کاربران محترم:

به اطلاع می رساند پس از ثبت نام و لاگین در وب سایت مجله، در صفحه پروفایل خود، در سربرگ چهارم( مشخصات عمومی، Public) نسبت به فراخوانی خودکار شناسه ارکید خود اقدام کنید.