سخن سردبیر

محمود عباسی

چکیده


197

تاریخ، بازتاب وقایع و حوادث پیشین است که با انعکاس تجربه‌ها و آموزه‌های عبرت‌انگیز خود می‌تواند رهنمودی ارزشمند برای نیل به آینده‌ای استوار باشد. نگاه پژوهش‌مدارانه به گذشته و نگرش تحول‌گرایانه به آینده به یقین موجب رشد و پویایی در زمان حال است.

بدون تردید که اگر تاریخ ملتی به فراموشی سپرده شود، به ‌طور حتم هویت و ارزش‌های ملی و اصیل آن ملت به فراموشی سپرده خواهد شد، پس نباید نگرش ژرف و پژوهش‌مدارانه در سیر تحول دانش بشری از گذشته تاکنون را نوعی واپس‌گرایی و عقب‌گرد به گذشته دانست، بلکه آگاهی از آنچه که پیشینیان داشته‌اند و یا انجام داده‌اند و پی‌بردن به ارزش واقعی آنچه که حاصل شده، بسیار ارزشمند و برای حرکت صحیح در آینده ضروری و لازم است. تاریخ‌پژوهان با شناخت اصول و عقاید گذشتگان و بررسی و یادگیری علل موفقیت و یا شکست آنان، می‌توانند امروزِ جامعه خود را با نگاه به دیروز بسازند و فردای بهتر رقم بزنند.

شایسته است که در اینجا یکی از سخنان پرمایه و نغز امام علی (ع) در نامه 49 نهج‌البلاغه زیبنده این سخنان باشد: «اگر از گذشته عبرت گیری، آنچه را مانده حفظ خواهی نمود.»

....


تمام متن:

PDF

107DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v6i18.12213

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.